Adoptie Zuid-Afrika
NOS Nieuws

Misschien in het najaar weer adopties uit bepaalde landen

Mogelijk komt er in het najaar voor bepaalde landen een einde aan de adoptiestop voor kinderen uit het buitenland. Dat zei demissionair minister Dekker in een debat in de Tweede Kamer. Maar zeker is dat nog allerminst. Dekker schortte in februari de adopties op, nadat een commissie onder leiding van oud-voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid had gerapporteerd over ernstige misstanden.

In afwachting van een nieuw stelsel mogen geen nieuwe adopties meer beginnen. De 400 al lopende procedures mogen wel doorgaan. Als adoptieouders bij wijze spreken de foto's van het kind al hebben gezien, vindt de demissionaire minister voor Rechtsbescherming het te ingrijpend om zo'n proces stop te zetten. Wel komen er dan extra checks.

Kamer worstelt

Bijna de hele Kamer worstelt met het vraagstuk van de adopties uit het buitenland: vrijwel iedereen is het ermee eens dat het aan de ene kant beter kan zijn voor een kind om 'liefdevol' in een Nederlands gezin te worden opgevangen dan in een tehuis in zijn geboorteland, maar dat er aan de andere kant in de praktijk veel blijkt te zijn misgegaan.

Een deel van de Kamer vroeg zich af of de opschorting niet te rigoureus is en "of het kind niet met het badwater wordt weggegooid". Ook adoptiebureaus en ouderverenigingen vinden dat Dekker te ver gaat.

Dekker benadrukte dat er er echt veel misstanden zijn geconstateerd. Volgens hem heeft Joustra een gedegen rapport geschreven en heeft hij daarom zijn aanbevelingen opgevolgd.

Ethische dilemma's

De minister komt in het najaar met een 'verdiepende verkenning' over een nieuw adoptiesysteem. Hij gaat dan ook in op de ethische dilemma's die er rond adoptie spelen. De minister benadrukte nog eens dat het belang van het kind altijd voorop moet staan.

Dekker zet de komende tijd allerlei aspecten op een rij en in principe laat hij het aan een nieuw kabinet over om daarover knopen door te hakken. Maar als uit zijn studie naar voren komt dat er met adopties uit bepaalde landen geen problemen zijn, zouden die misschien al kunnen worden hervat, beloofde hij de Kamer. "Als er brede steun in deze Kamer is dat er goede redenen en garanties zijn om het met bepaalde landen voort te zetten, dan zou dat kunnen", zei hij.

Voortzetting geen doel op zich

De minister voegde er wel met nadruk aan toe dat hij nog geen besluiten heeft genomen en dat voortzetting van de adopties geen doel op zich is.

"Als er toch te grote risico's zijn, hoop ik dat we daar een open debat over kunnen hebben. Ik heb nooit gezegd dat we moeten stoppen, maar ook nooit dat we moeten doorgaan", zei Dekker.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl