Congres van Jehovah's Getuigen in Utrecht (2019)
NOS Nieuws

'Jehovah's Getuigen zijn uit op gespreksverslagen misbruikslachtoffers'

De Jehovah's Getuigen doen hun uiterste best om de uitgeschreven getuigenissen in handen te krijgen van leden en ex-leden over misbruik in eigen kring, schrijft Trouw. Het gaat om gesprekken die de onderzoekers van de Universiteit Utrecht voerden met slachtoffers en andere betrokkenen over de manier waarop de religieuze organisatie zelf incidenten met misbruik afhandelde.

Deelnemers aan het onderzoek vrezen dat Jehovah's Getuigen hen zullen herkennen en opzoeken als de organisatie de - geanonimiseerde - gespreksverslagen kan inzien, zeggen ze tegen de krant.

Uit het onderzoeksrapport, dat in januari vorig jaar werd gepubliceerd, bleek dat verreweg de meeste gevallen werden afgehandeld binnen de gemeenschap en dat de slachtoffers zich in dat proces ongehoord, genegeerd en gestigmatiseerd voelden. Ze gaven de aanpak het 'rapportcijfer' 3,3 of lager. In bijna de helft van de gemelde misbruikgevallen ging het om incest.

Wob

De Jehovah's Getuigen hebben met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) al bij verschillende ministeries geprobeerd om zo veel mogelijk materiaal van het onderzoek op te vragen. Ook de Universiteit Utrecht werd hiervoor benaderd, maar die wees het verzoek gedeeltelijk af.

Daarop is de geloofsgemeenschap vorige week een bezwaarprocedure begonnen. Desgevraagd laat een woordvoerder van de Jehovah's Getuigen aan Trouw weten dat het gaat om "geanonimiseerde documenten met volledig respect voor iedereen zijn privacy en in overeenstemming met de AVG (Europese privacywetgeving, red.)."

Heksenjacht

Het bestuur van de Utrechtse universiteit moet binnen drie weken uitspraak doen in de bezwaarprocedure, maar volgens de hoofdonderzoeker wordt het verzoek zeker afgewezen. Hij wijst er in de krant op dat in de kleine gemeenschap van Jehovah's Getuigen iemand al herkend kan worden aan de wijze waarop hij of zij formuleert: "De mogelijkheid van een heksenjacht moeten we voorkomen", zegt hij. Daarna kan de organisatie zich nog tot de rechter wenden.

De Jehovah's Getuigen probeerden in januari vorig jaar al tevergeefs de publicatie van het onderzoek via de rechter te laten verbieden. Ze noemden het rapport discriminerend, omdat andere geloofsgemeenschappen buiten schot blijven. Ook trokken ze de wetenschappelijke onderbouwing in twijfel.

In de video hieronder keek NOS op 3 mee in het leven van Rick. Hij was zijn leven lang lid van de Jehovah-gemeenschap, maar besloot de banden te verbreken:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl