Een lege gasfles, waarin lachgas gezeten heeft, om ballonnen mee te vullen op een parkeerplaats in Utrecht
NOS Nieuws

Helft gemeenten wacht niet op kabinet en voert zelf lachgasverbod in

  • David van Hulzen

    redacteur Binnenland

  • David van Hulzen

    redacteur Binnenland

Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten heeft al een eigen lachgasverbod ingevoerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Het uitblijven van een landelijke verbod is voor veel gemeenten aanleiding om zelf stappen te nemen via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Tot nu toe hebben 184 van de 352 gemeenten dat gedaan, al verschilt de wijze waarop.

Eerder vandaag riep cardioloog Robert Riezebos in Het Parool op tot snelle invoering van een landelijk verbod op recreatief lachgasgebruik. Riezebos is hoofd van het OLVG Hartcentrum. Cardiologen slaan in de krant alarm vanwege een toename van hartinfarcten en trombose onder twintigers na overmatig lachgasgebruik. "We hopen echt dat het recreatieve gebruik van lachgas verboden wordt, want het verwoest jonge levens", zegt Riezebos. "Het lijkt wachten op de eerste dode."

Revalidatieartsen waarschuwden eerder ook al voor een toename aan dwarslaesies door overmatig lachgasgebruik.

Verschillende verboden

Veel gemeenten lijken dus ook niet te willen wachten op het landelijke verbod, dat oorspronkelijk begin dit jaar zou ingaan. Die streefdatum bleek volgens staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid uiteindelijk niet haalbaar.

Het overgrote deel (106 gemeentes) verbiedt lachgasgebruik volledig binnen een aantal aangewezen gebieden in de gemeente en in de rest van de wijken als er sprake is van overlast. Een kleiner deel (67 gemeentes) hanteert alleen die tweede verbodsvorm: een gemeentewijd verbod wanneer er sprake is van overlast.

184 gemeenten hebben al enige vorm van een lachgasverbod

Tot slot zijn er elf gemeentes die nog verdergaan dan de rest en gebruik in de gehele gemeente onvoorwaardelijk verbieden.

Zo ook Den Haag. De Hofstad besloot op 1 december al om de volledige gemeente aan te wijzen als gebied waar lachgasgebruik verboden is. Volgens de gemeente is een verbod noodzakelijk "vanwege de overlast, verstoringen van de openbare orde, aantasting van de leefomgeving, gezondheidsrisico's en verkeersveiligheid die te relateren zijn aan het gebruik van lachgas".

Ook blijven gemeenten hun al geldende verbodsgebied regelmatig uitbreiden. Recent besloot de gemeente Utrecht vier wijken toe te voegen aan het lachgasverbod "omdat het gebruik van lachgas in Utrecht voor veel overlast zorgt".

En er komen nog steeds nieuwe gemeenten bij. Deze maand nog voegden zes gemeentes een verbod toe aan hun APV, waaronder Leeuwarden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl