ANP

Er waren in december, ondanks het ingaan van de lockdown, minder mensen werkloos dan in de maanden ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegelijk is het aantal ww-uitkeringen in dezelfde maand gestegen volgens het UWV.

In totaal waren er 368.000 mensen werkloos, dat zijn er 10.000 minder dan de maand ervoor. In totaal was 3,9 procent van de beroepsbevolking aan het eind van het jaar werkloos.

Dit is de eerste keer dat er werkloosheidscijfers komen over een periode die (deels) in de harde lockdown viel. Die lockdown, met winkelsluiting, ging half december in.

Het aantal WW-uitkeringen nam in dezelfde maand juist voor het eerst in een half jaar toe, met 9000. Die toename is ook gebruikelijk in deze tijd van het jaar, legt het UWV uit. In de winter ligt een deel van de bouw en landbouw stil, waardoor daar meer mensen een uitkering aanvragen.

Toch komt de stijging gedeeltelijk ook door de coronacrisis en de tweede lockdown, zegt het UWV. Daardoor zaten met name in de horeca en uitzendsector meer mensen zonder werk. Daar steeg het aantal mensen in de WW met 10 procent.

Wanneer geldt iemand als werkloos?

Dat de werkloosheid daalde terwijl het aantal WW-uitkeringen steeg, heeft verschillende redenen. Zo corrigeert het CBS voor de seizoenseffecten, waardoor er bijvoorbeeld in de bouw en landbouw minder werk is, en doet het UWV dat niet.

Daarnaast meet het UWV de stand van het aantal uitkeringen aan het eind van de maand, terwijl het CBS voor de berekening van de werkloosheid in december het maandgemiddelde neemt.

Wat ook meespeelt is wanneer het CBS iemand meetelt als werkloos: als je kunt en wilt werken, maar geen werk hebt. Wie niet op zoek is naar werk of niet kan werken, telt dus niet mee in dat cijfer.

Dat betekent bijvoorbeeld dat café-personeel dat nu zonder werk zit en niet op zoek gaat naar ander werk, omdat alle horeca dicht is, officieel niet werkloos is. Deze mensen kunnen wel een uitkering aanvragen.

Overzicht van afgelopen jaar

Zowel de werkloosheid als het aantal WW-uitkeringen was vorig jaar hoger dan het jaar ervoor. Er waren in december 2020 zo'n 66.000 mensen meer werkloos dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Het aantal WW-uitkeringen lag 63.000 hoger.

Vooral jongeren, die vaker een flexcontract hebben en werken in sectoren die hard getroffen zijn, kwamen vaker in de WW. Onder de 25 jaar is hun aantal zelfs meer dan verdubbeld.

Toch vallen de totale cijfers nog mee in vergelijking met eerdere jaren. Wat daarbij meespeelt, zijn de grote economische steunpakketten voor bedrijven. Die helpen om te voorkomen dat ondernemers hun personeel op grote schaal ontslaan en de werkloosheid stijgt. Via de belangrijkste maatregel, de loonsteun, werden in de periode oktober tot en met december de salarissen van zo'n 1,3 miljoen mensen uitbetaald.

Mede vanwege de steunpakketten zijn er ook minder bedrijven failliet gegaan: in 2020 het laagste aantal sinds 2000. Faillissementen en werkloosheid gaan vaak hand in hand. Het Centraal Planbureau verwacht dat dit jaar meer bedrijven zullen omvallen en de werkloosheid gaat oplopen, als de steunmaatregelen van de overheid worden afgebouwd.

STER reclame