College in coronatijd
NOS Nieuws

Bindend studieadvies universiteiten toch versoepeld om corona

De universiteiten gaan toch het bindend studieadvies voor eerstejaars versoepelen. Zij hoeven minder studiepunten te halen om door te stromen naar het tweede jaar, het varieert per opleiding om hoeveel punten het gaat. De Vereniging van Universiteiten VSNU spreekt van "een bandbreedte van 10 tot 15 procent van de studiepunten", dat is het percentage punten dat in mindering kan worden gebracht.

De hogescholen kondigden in november aan het bindend studieadvies dit studiejaar te schrappen. Door corona liepen de studenten vertragingen op, bijvoorbeeld doordat er geen stage kon worden gelopen.

De universiteiten vonden aanvankelijk een coulanceregeling niet nodig, omdat de lessen online doorgingen en er minder stages worden gelopen bij academische studies. Nu schrijft de VSNU dat de verlengde lockdown de situatie veranderd heeft.

Hoewel het studieniveau op peil is gebleven, staat het welzijn van de studenten nu extra onder druk. "Daarom hebben de universiteiten besloten dat zij onder deze bijzondere omstandigheden het BSA generiek verlagen. Daarnaast blijven de universiteiten zich maximaal inspannen om de studenten te helpen bij de problemen die ze nu ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen."

Maatwerk

De komende dagen zal duidelijk worden wat per opleiding de uitwerking is van de versoepeling. De VSNU onderstreept dat het in aanvulling daarop voor universiteiten mogelijk blijft maatwerk te leveren voor individuele studenten of opleidingen.

Eerder bleek al dat de universiteiten soepeler omgingen met het studieadvies: 5,4 procent van de eerstejaars viel vorig jaar uit, tegen 7 procent normaal.

Studenten moeten de vakken die ze dit jaar missen volgend jaar inhalen. De VSNU zei eerder al te vrezen voor de consequenties daarvan. "Het is goed mogelijk dat volgend jaar de uitval stijgt doordat studenten alsnog vastlopen in hun studie", zei voorzitter Duisenberg.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl