NOS Nieuws

Kamer stemt voor afschaffen bindend studieadvies

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt het bindend studieadvies (bsa) na het eerste studiejaar op hbo en universiteit afgeschaft. Een meerderheid steunt het voorstel van GroenLinks om het bindend advies, waardoor studenten mogelijk moeten stoppen met hun studie, te vervangen door een niet-bindend advies. Minister Van Engelshoven moet daarover met de onderwijsinstellingen in gesprek, staat in de motie.

Studenten krijgen aan het eind van het eerste jaar een advies over de voortgang van hun studie. Instellingen stellen een minimumaantal studiepunten vereist. Vanwege de coronauitbraak is het bsa al opgeschort. Studenten die vanwege de pandemie vertraging hebben opgelopen, kunnen die achterstand in het tweede jaar inhalen.

Druk op studenten

Minister Van Engelshoven vindt al langer dat de druk op studenten te hoog is geworden door het bindend studieadvies. Twee jaar geleden deed ze al het voorstel om de studiepuntennorm te verlagen, maar regeringspartijen VVD en CDA zagen daar niets in. De minister trok haar voorstel daarop in.

Nu is er wel een meerderheid voor het voorstel van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Volgens haar doet het bsa afbreuk aan de eigen verantwoordelijkheid van de student om te bepalen of het zin heeft om door te gaan met een bepaalde studie. Daarnaast zou het studenten belemmeren om te kiezen voor bestuursactiviteiten of vrijwilligerswerk, uit angst om te weinig studiepunten te halen.

Minister Van Engelshoven is ook van mening dat het bindend studieadvies niet doet waar het voor bedoeld is. In de praktijk gaan veel studenten die een negatief studieadvies krijgen toch gewoon door met dezelfde studie, alleen aan een andere instelling.

Van Engelshoven reageert enthousiast op het aannemen van de motie:

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert enthousiast op het nieuws. "Het bsa is al jaren een doorn in het oog voor studenten", zegt voorzitter Lyle Muns. Bij de vakbond ging de champagne daarom vanmiddag open. "Deze maatregel zorgt voor een enorme druk in het eerste studiejaar. Als je een vak niet haalt moet je van de opleiding af." Studenten die het eerste jaar niet haalden gingen volgens Muns vervolgens naar een onderwijsinstelling om dezelfde studie te doen "Daardoor ontstond alleen maar meer vertraging, en een hogere studieschuld."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl