Studenten in de bibliotheek van de Rotterdamse Erasmusuniversiteit, die de maximale 60 studiepunten eist van zijn eerstejaars.
NOS Nieuws

Minister verlicht druk op eerstejaarsstudenten met lagere punteneis

Hogescholen en universiteiten mogen straks niet meer van eerstejaarsstudenten eisen dat die het maximale aantal studiepunten van 60 halen om de opleiding te kunnen vervolgen. Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil in de wet een plafond stellen aan het zogenoemde bindend studieadvies, om zo de psychische druk voor studenten te verminderen.

De wet moet in 2020 aangepast zijn, maar de minister hoopt dat de instellingen de norm zelf zo snel mogelijk willen verlagen.

Onnodig struikelen

"Ik vind de druk die op studenten wordt gelegd te hoog", zegt de minister tegen de NOS. "We moeten echt voorkomen dat studenten onnodig struikelen." Ze wil dat instellingen straks maximaal 40 studiepunten kunnen eisen van studenten in het eerste jaar.

De meeste universiteiten zitten daar nu boven. Alleen in Wageningen en bij veel studies in Nijmegen is 40 punten genoeg.

De Erasmus Universiteit eist de maximale 60 punten voor veel studies, terwijl bijvoorbeeld in Leiden, Delft en Eindhoven een eis van 45 punten geldt.

Ook op hogescholen wordt bij veel studies meer gevraagd dan 40 studiepunten. Zo is bij NHL Stenden in Noord-Nederland 51 studiepunten bij alle opleidingen het minimum om door te mogen naar het tweede jaar, terwijl Hogeschool Holland 45 of 50 punten vraagt.

Volgens Van Engelshoven vraagt de arbeidsmarkt meer van studenten dan alleen een diploma. Daarom zouden zij de ruimte moeten krijgen om zichzelf te ontwikkelen:

Van Engelshoven: 'Gun studenten de kans om zichzelf te ontwikkelen'

De minister benadrukt dat het bindend studieadvies in 1993 is ingesteld om te bepalen of een student op zijn plek zit en extra studiebegeleiding nodig heeft. Nu wordt het te veel gebruikt als een selectie-instrument om trage studenten weg te sturen en het rendement te verhogen, vindt zij. "Ik wil niet dat het systeem zo uitpakt en daarom grijp ik in."

We moeten iedere student, of je nu een snelle bent of iets meer tijd nodig hebt, een eerlijke kans geven om een diploma te halen.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs

Een groeiend aantal studenten kampt met psychische of lichamelijke problemen door een te hoge druk, blijkt uit diverse onderzoeken. De oorzaak ligt vaak bij het combineren van een studie, een bijbaan, soms een bestuursfunctie en sociale contacten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde in juni dat het leenstelsel en het bindend studieadvies tot meer psychische klachten leiden.

De minister van Onderwijs maakt zich zorgen over die prestatiedruk en vindt dat studenten de tijd moeten krijgen om te wennen aan hun nieuwe situatie. Vaak wonen ze net op kamers, moeten voor hun eigen eten en geld zorgen en een studie is anders dan de lessen op de middelbare school. "Soms hebben studenten even de tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe leven. Geef ze die kans", zegt de minister nadrukkelijk.

Ze is niet bang dat studenten het te gemakkelijk krijgen. "Ik ben niet bang dat ze nu gaan feesten, maar vind het vooral belangrijk dat ze zich breder ontwikkelen in de wereld en niet alleen hun diploma halen."

40 prima ijkpunt

De nieuwe norm van 40 punten is voor universiteiten en hogescholen nog hoog genoeg om zwakke studenten eruit te halen en te adviseren een andere richting in te slaan. "Het bindend studieadvies is er om te kijken of een student op de goede plek zit, en dan is 40 een prima ijkpunt."

De minister opent vanmiddag het academisch jaar op Tilburg University. In haar speech zal ze uitgebreid ingaan op haar voorstel voor het verminderen van de studiestress.

'Goede eerste stap'

"Het voorstel is een goede eerste stap, maar gaat ons nog niet ver genoeg", reageert de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). "We zijn uiteindelijk voor het volledig afschaffen van het bindend studieadvies om de psychische druk op studenten weg te nemen."

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) spreekt van een "hele grote stap vooruit", maar stelt dat de maatregel moet worden ondersteund met betere persoonlijke begeleiding van eerstejaarsstudenten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl