Een collegezaal in Leiden
NOS Nieuws

Coalitie verdeeld over verlagen studiedruk eerstejaars, hoger onderwijs tegen

De coalitie is verdeeld over het voorstel van onderwijsminister Van Engelshoven om de druk op eerstejaarsstudenten aan universiteiten en hogescholen te verlichten. De universiteiten zijn verrast door het plan en zijn tegen. Ook de hogescholen voelen zich overvallen, maar zij willen niet inhoudelijk reageren.

De minister wil wettelijk regelen dat studenten vanaf 2020 na het eerste jaar door mogen met hun studie als ze 40 van de 60 studiepunten hebben gehaald. Nu ligt de lat bij de meeste universiteiten en hogescholen hoger.

Lage lat

De VVD is tegen en het CDA is "nog niet overtuigd". D66 en de ChristenUnie vinden het juist goed dat een grens wordt gesteld aan het bindend studieadvies.

D66 spreekt over een volstrekt willekeurige grens. "Het is een norm die geen enkele ratio kent", zegt D66'er Van Meenen. "Er is meer dan studeren en studierendement", zegt Bruins van de ChristenUnie.

Bij de oppositiepartijen spreekt GroenLinks van een eerste stap en vindt de PVV dat de minister de lat voor studenten veel te laag gaat leggen. "Hij ligt bijna op de grond", zegt PVV-Kamerlid Beertema via Twitter.

Ze gaat met een bulldozer over alle opleidingen. De middelmaat wordt nu de norm.

VVD-Kamerlid Tielen over het plafond aan het bindend studieadvies

VVD, CDA en PVV vrezen dat het plan van Van Engelshoven niet werkt. Het CDA denkt dat het tot uitstelgedrag leidt. De 20 ontbrekende studiepunten moeten in het tweede jaar alsnog gehaald worden. "In zekere zin verschuif je de studiedruk alleen", zegt CDA'er Van der Molen.

Bulldozer

VVD-Kamerlid Tielen erkent dat er oplossingen nodig zijn voor de ervaren werkdruk, maar noemt het een slecht plan om alle instellingen dezelfde norm van 40 studiepunten op te leggen.

"Sommige universiteiten of hogescholen hebben nu helemaal geen of een lager bindend studieadvies, dan moet dat niet massaal op hetzelfde worden gesteld", zegt de VVD'er. Ze vindt dat de minister als een "bulldozer" over alle opleidingen heen gaat en was ook totaal verrast door het plan van Van Engelshoven.

Mentoren

D66-Kamerlid Van Meenen vindt dat er nu sprake is van een "volstrekte willekeur van eisen" en dat moet veranderen.

GroenLinks hoopt dat het hele bindend studieadvies wordt afgeschaft. Er moeten andere manieren komen om studenten door hun studie te helpen, zoals betere hulp van mentoren.

Verbaasd

"Wij vinden het geen goed plan", zegt Bart Pierik van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). "Het is een heel nieuw plan, we zijn er nogal verbaasd over."

Hij wijst erop dat het bindend studieadvies is ingevoerd op verzoek van de politiek. "Om recht te doen aan de maatschappelijke wens dat mensen die studeren dat ook in een zeker tempo doen en afstuderen." Volgens Pierik werkt het systeem ook. "De afgelopen jaren zijn er flinke stappen vooruit gezet met het verhogen van het studiesucces. Minder uitvallers, meer studenten op de goede plek. Die beweging omdraaien lijkt ons niet de goede weg."

Bovendien verhoog je de druk op de universiteiten, zegt Pierik. "Het is niet in het belang van de student om heel lang door te gaan met een opleiding die niet bij je past. Het kost ook een hoop geld. Ook voor de andere studenten in de groep is het vervelend als het ambitieniveau verlaagd wordt."

Psychische druk

De minister grijpt in vanwege de toegenomen psychische druk voor studenten. "We zien dat die druk op studenten inderdaad hoog is", zegt Pierik. "Maar in het eerste jaar komt dat ook doordat studenten op kamers gaan en een sociaal netwerk proberen op te bouwen. Het bindend studieadvies is wat ons betreft niet de grootste factor."

Ook de Erasmus Universiteit ziet geen aanwijzingen dat de verhoogde psychische druk onder studenten komt door het bindend studieadvies. "Uit landelijk onderzoek blijkt dat juist sociale media en het leenstelsel zorgen voor verhoogde psychische druk." De universiteit is de enige die bij de meeste studies de maximale 60 punten eist.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl