Het asielzoekerscentrum in Gilze
NOS Nieuws

'IND-personeel heeft weinig om handen, ondanks werkachterstand asielaanvragen'

Medewerkers van de speciale taskforce van de Immigratiedienst zitten thuis en hebben weinig te doen, terwijl ze wel doorbetaald worden. De taskforce is opgericht om de grote achterstand in asielaanvragen weg te werken; zo'n 14.000 aanvragen moeten nog worden beoordeeld.

Vier medewerkers, die begin deze zomer door de IND werden aangenomen om de grote achterstand in asielaanvragen weg te werken, doen in de Volkskrant een boekje open over "de chaos" binnen de organisatie.

Zo vertelt een juridisch medewerker dat ze na een interne opleiding tot 'beslismedewerker' klaar was voor haar eerste dossier. Dat kwam er niet, door organisatorische problemen en het gebrek aan begeleiders. Ze kreeg naar eigen zeggen het advies om naar Netflix-series te kijken om kennis op te doen over de herkomstlanden van asielzoekers. "Het komt erop neer dat veel mensen thuiszitten, een salaris ontvangen van ten minste 3040 euro bruto per maand en helemaal niks doen", zegt de vrouw, die anoniem wil blijven uit angst voor negatieve gevolgen voor haar carrière.

Lange wachttijd

De medewerkers willen graag aan het werk, om de duizenden asielzoekers die vaak al langer dan een jaar op een beslissing wachten, duidelijkheid te geven. Maar zaken en dossiers worden niet aangeleverd, ze krijgen geen begeleiding, er zijn capaciteitsproblemen en ze worden niet ingepland.

In augustus zeiden asieladvocaten dat de kwaliteit van de procedure in het geding is. Ze beklagen zich onder meer over dossiers die niet volledig zijn, onervaren personeel bij de immigratiedienst en gebrekkige informatievoorziening.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigde toen aan de NOS dat er opstartproblemen waren, maar die zouden inmiddels zijn verholpen. Volgens VluchtelingenWerk Nederland is het tegendeel waar: "Staatssecretaris Ankie Broekers Knol blijft de indruk wekken dat het om wat opstartproblemen gaat, maar wij hebben ernstige twijfels. De organisatorische chaos bij de taskforce moet snel worden aangepakt en de kwaliteit van de procedure moet beter. Dit mag niet ten koste blijven gaan van mensen op de vlucht", zegt een woordvoerder.

VluchtelingenWerk Nederland is "verbijsterd" dat "IND-medewerkers zitten te netflixen, terwijl duizenden asielzoekers wachten". De lange wachttijden voor de asielprocedure leiden tot enorm veel onzekerheid bij asielzoekers, zegt de vluchtelingenorganiatie.

Verbetering

In een schriftelijke reactie vandaag belooft het Ministerie van Justitie en Veiligheid verbetering: "Zo is het aantal begeleiders van nieuwe medewerkers groeiende, zijn mensen opgeleid om te worden ingezet op meerdere taken zodat er per taak voldoende mensen zijn, vindt er regelmatig bijscholing plaats en roepen we medewerkers alleen op als er werk voor hen is".

Inmiddels is een aantal zaken verbeterd, die eerder problemen opleverden, aldus justitie. "Dat neemt niet weg dat er ook nog zaken zijn die beter kunnen. Daarover zijn we met alle betrokkenen, ook de medewerkers, in gesprek. De inzet is erop gericht om voor het eind van het jaar meer dan 14.000 zaken op zorgvuldige wijze afgehandeld te hebben."

Directeur-generaal Migratie Beaujean van het ministerie van Justitie en Veiligheid bezocht deze week een taskforce in Utrecht:

De problemen bij de IND zijn niet nieuw. Zo bleek afgelopen maart dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst zo'n 70 miljoen euro aan asielzoekers moet betalen vanwege te trage asielprocedures. Het lukte de dienst niet asielaanvragen binnen de gestelde zes maanden te beoordelen, waardoor asielzoekers een dwangsom konden eisen voor elke dag vertraging.

Bij verschillende asielzoekerscentra in Nederland ontstond deze zomer onrust, toen bleek dat sommige asielzoekers al binnen enkele maanden een vluchtelingenstatus kregen, terwijl anderen soms tot twee jaar moesten wachten.

Demonstratie bij azc in Zweeloo

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl