De Nederlandsche Bank in Amsterdam
NOS Nieuws

DNB: pas bij 'perfecte storm' komt kredietverlening door Nederlandse banken in gevaar

Pas als het coronavirus ook volgend jaar nog door Nederland golft, komen de Nederlandse banken zo zwaar in de problemen dat ze hun rol in het economische herstel niet meer kunnen vervullen. Dat blijkt uit de pandemiestresstest van De Nederlandsche Bank (DNB). De test is bedoeld om mogelijke kwetsbaarheden in de bankensector boven water te krijgen als de economie in zwaar weer komt.

Als er geen nieuwe lockdown komt krimpt de Nederlandse economie dit jaar met 6,4 procent. Dat is twee keer zo hard als in het crisisjaar 2009. Maar de DNB wijst er wel op dat de oorzaak nu buiten de financiële sector ligt en buffers van banken aanzienlijk hoger zijn dan destijds. "Hierdoor zijn banken beter in staat de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens op peil te houden."

Zelfs in een zwaar scenario met een langere lockdown en strikte maatregelen zijn de banken in staat de klappen op te vangen zonder noemenswaardige gevolgen voor de kredietverlening. In dat scenario zou de Nederlandse economie met bijna 12 procent krimpen dit jaar. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als Nederland later dit jaar getroffen wordt door een tweede virusgolf en het land opnieuw (gedeeltelijk) op slot moet.

Perfecte storm

Toch zit er wel een grens aan wat de banken kunnen opvangen. Om dat te laten zien heeft de toezichthouder een perfect storm scenario toegevoegd. In dit scenario blijft het virus zo lang rondspoken dat er ook volgend jaar nog sprake zou zijn van forse krimp en het herstel pas in 2022 begint. Banken moeten dan hun financiering terugschroeven om verliezen te beperken. Daardoor kunnen gezonde bedrijven minder investeren en zal de economische schade verder toenemen.

De winstgevendheid van banken wordt wel aangetast in de huidige situatie. De winsten stonden al onder druk door de lage rente. Ze nemen verder af door de toenemende verliezen op niet terugbetaalde kredieten en hogere financieringskosten. Ook de verzekeraars en pensioenfondsen zien hun positie achteruitgaan, vooral door koersdaling van hun beleggingen. Dat leidt ertoe dat met name de toch al kwetsbare positie van pensioenfondsen verder achteruit is gegaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl