ECB-president Lagarde ondertekent een 20-eurobiljet
NOS Nieuws

CPB: economische teruggang kan uitmonden in nieuwe eurocrisis

De coronacrisis kan uitlopen op een nieuwe eurocrisis. Het Centraal Planbureau (CPB) stelt dat in een analyse van de kwetsbaarheden van het financiële systeem. Ondanks de overheidssteun raken bedrijven en huishoudens in financiële problemen. Zij kunnen financiële instellingen meetrekken als de recessie lang aanhoudt en steeds meer schulden niet of moeilijk terugbetaald kunnen worden.

Naast de overheid vangen vooral bedrijven de eerste klappen van de coronacrisis op. Uit een stresstest van het CPB blijkt dat een kwart van de mkb-bedrijven naast de steunmaatregelen extra geld nodig heeft, als de omzet gedurende een half jaar lager is dan vóór corona. Als deze bedrijven in betalingsproblemen komen, raakt dat de banken.

Buffers die er niet zijn

Een snelle afbouw van de steunmaatregelen kan leiden tot meer probleemleningen bij banken. Maar het CPB waarschuwt ook voor het te lang laten voortduren van de steun. Bedrijven zouden dan tegen hoge kosten overeind worden gehouden, terwijl ze uiteindelijk niet levensvatbaar zijn.

Het CPB wijst op de verwevenheid in een aantal landen tussen banken en overheden, omdat banken staatsobligaties bezitten. Deze verwevenheid leverde grote problemen op in de jaren rond 2010, toen landen met een zwakke economie zoals Griekenland dreigden te bezwijken onder hun schuldenlast. De banken zijn nu wel sterker, door onder meer de verplichte hogere buffers en een bankenunie, waardoor risico's minder snel afgewenteld worden op overheden.

Bij huishoudens zijn vooral zelfstandigen en flexwerkers kwetsbaar. Die moeten buffers aanspreken die ze niet altijd hebben. Een kwart van de zelfstandigen heeft minder dan 3000 euro vrij opneembaar spaargeld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl