De 1,5 meter afstand wordt op de meeste plekken goed nageleefd
NOS Nieuws

Worden coronamaatregelen versoepeld? Hier kijken de experts van het OMT naar

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, buigt zich morgen over de mogelijkheden om de strenge coronamaatregelen te versoepelen. Daarbij ligt een waslijst aan vragen op tafel, die beantwoord moeten worden voordat het OMT met een advies aan de regering komt.

Bovenaan de lijst staat de vraag onder welke medische omstandigheden het onderwijs en de kinderopvang volledig kunnen worden opgestart. De experts stellen in hun advies van 14 april dat heropening van basisscholen en kinderdagverblijven waarschijnlijk weinig effect zal hebben op het aantal IC-bedden dat nodig is, omdat infecties bij kinderen vrijwel steeds mild verlopen. Het virus zal zich meer verspreiden onder basisschoolkinderen en hun ouders, maar voor de intensive cares betekent dat dus niet direct iets.

Bij middelbare scholen ligt dat anders. Omdat die vaak uit een hele regio leerlingen trekken is daar het risico op ook bovenregionale verspreiding van het virus veel groter.

Het OMT krijgt ook de vraag voorgelegd welke 'terugvalopties', zoals "gedeeltelijke opening van scholen met aanvullende regels" denkbaar zijn, als heropening van de scholen en kinderopvang de corona-epidemie weer aanjaagt.

Medische omstandigheden

Die 'medische omstandigheden' waar het in het OMT-advies van 14 april steeds over gaat, hebben betrekking op twee punten: in de eerste plaats wordt aanvaard dat het virus zich zal blijven verspreiden.

Verder mag de zorgcapaciteit die daarbij hoort - ziekenhuisbedden, IC-bedden en medisch personeel - niet overschreden worden. Dat betekent dat ook besluiten genomen moeten worden over de inzet van zorgcapaciteit voor andere zorg dan die voor coronapatiënten.

Het OMT verwacht dat rond 1 mei de druk op de IC's aanzienlijk minder zal zijn. Het gaat uit van rond de 1200 bezette IC-bedden; 700 voor mensen met covid-19 en 500 voor andere patiënten. Een bezetting van 1200 is iets hoger dan de normale IC-capaciteit in Nederland (1150 bedden).

Verpleeghuis Hoogstaete in Sittard is zwaar getroffen door corona. Versoepeling van de bezoekregeling zien ze hier nog helemaal niet zitten:

'Fase van versoepelde maatregelen nog niet aangebroken'

De experts van het OMT gaan ook kijken bij welke medische omstandigheden de contactberoepen, de horeca en de detailhandel hun activiteiten kunnen hernemen. Alle sectoren in Nederland die de deuren weer willen openen, moeten eerst een protocol maken. Het ministerie van Economische Zaken beoordeelt of zo'n plan aan de eisen voldoet.

Daarbij gaat het volgens minister Wiebes om hygiëne, beschermingsmaatregelen, gedragsbeïnvloeding van klanten en leveranciers en afstand houden. In de woorden van premier Rutte op zijn persconferentie van woensdag: "Hoe organiseren we het nieuwe normaal van de anderhalvemetersamenleving".

Nieuwsuur zocht met econoom Mathijs Bouman uit hoe de anderhalvemetersamenleving vorm kan krijgen:

Dat is morgen ook een belangrijk agendapunt van het OMT. "Hoe kan de anderhalvemetersamenleving gehandhaafd worden in de verschillende sectoren?"

Meer testen

De experts bespreken verder hoe het testen uitgebreid kan worden tot "personen die nu nog buiten het testbeleid vallen". Dat bredere testen op het coronavirus zou niet alleen moeten gebeuren om vast te stellen of iemand besmet is, maar ook om te kijken of iemand besmet is geweest.

Het OMT wacht ook nog op "aanvullende informatie over de rol van kinderen in de verspreiding van covid-19". Het RIVM doet sinds 24 maart onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus binnen honderd gezinnen. Dat moet informatie opleveren over die rol van kinderen.

Het onderzoek duurt zes weken en de resultaten ervan zijn er zeker niet voor 1 juni. Resultaten van de eerste deelnemers zijn op zijn vroegst begin mei beschikbaar. Maar het OMT wil meer achtergrondinformatie hebben voordat het besluiten neemt over adviezen aan het kabinet om eventueel maatregelen te versoepelen.

Exitstrategie

Het team gaat ook meer duidelijkheid scheppen over de langetermijndoelen van de exitstrategie en over de besmettingsgraad, het aantal mensen dat besmet wordt door één patiënt. Als die lager ligt dan 1, dooft de epidemie langzaam uit.

Verder gaat het OMT bij de besluitvorming de resultaten meewegen van allerlei lopende onderzoeken en "randvoorwaarden opstellen" die sectoren kunnen gebruiken om hun eigen protocollen voor heropening te schrijven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl