Op de Hermitage in Amsterdam werden vorig jaar al zonnepanelen geplaatst
NOS Nieuws

Amsterdam komt met energieplan, zet in op zonnepanelen

  • Heleen Ekker

    redacteur Klimaat en Energie

  • Heleen Ekker

    redacteur Klimaat en Energie

Er moeten zoveel zonnepanelen en windmolens bij komen in Amsterdam, dat 80 procent van de huishoudens in de hoofdstad ermee van stroom kan worden voorzien. Dat komt neer op het elektriciteitsverbruik van 430.000 huishoudens. Onder het motto "geen dak onbenut" zet de gemeente vooral in op zonne-energie, blijkt uit de nieuwe zogenoemde Regionale Energie Strategie.

Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die volgens afspraak in het Klimaatakkoord zo'n conceptstrategie presenteert. Uit onderzoek dat de gemeente heeft gedaan blijkt dat zonne-energie op grotere daken de meeste potentie biedt.

Wat de gemeente betreft moet het aantal zonepanelen daarom de komende tien jaar enorm toenemen. Niet alleen op daken van huizen, bedrijven en andere gebouwen maar ook langs snelwegen, bij parkeerplaatsen en op braakliggende grond.

Daarnaast heeft Amsterdam zeven 'zoekgebieden' vastgesteld, waarin extra windmolens moeten komen. In theorie is het volgens de gemeente mogelijk om 35 windturbines op Amsterdams grondgebied te plaatsen. Maar in de praktijk wordt verwacht dat veel locaties om verschillende redenen zullen afvallen. Wel haalbaar wordt het plaatsen van zeventien windmolens geacht, van ieder drie megawatt (de meest voorkomende windmolen in Nederland).

'Enorme opgave'

De gemeente realiseert zich dat het plaatsen van windmolens moeilijk ligt. "In een hoog stedelijke omgeving als Amsterdam waarin de ruimte schaars is, is het integreren van windturbines een enorme opgave."

Daarom is ook alvast verder gekeken, voor als het plaatsen van windmolens binnen de genoemde gebieden toch op teveel bezwaren stuit. "Als de ambitie niet binnen die zeven zoekgebieden gerealiseerd kan worden, wordt ook nader onderzoek gedaan in de extra zoekgebieden Waterland en IJmeer."

De gemeente werkt niet alleen aan duurzame stroom, maar ook aan plannen voor duurzame warmte. Amsterdam maakte al eerder bekend in 2040 aardgasvrij te willen zijn. Volgens wethouder Van Doorninck van Duurzaamheid zal er in de toekomst steeds meer elektriciteit nodig zijn, om ook elektrische auto's te laten rijden en het aardgas te vervangen.

"Juist omdat Amsterdam niet in haar eigen energiebehoefte kan voorzien en dus leunt op de regio, wil ik de mogelijkheden die er zijn voor wind en zon zoveel mogelijk benutten", zegt ze.

Amsterdam wil de eigen inwoners zo veel mogelijk laten meeprofiteren van de opbrengst van de schone energie, staat in het plan. Voor de totstandkoming van de nieuwe energiestrategie heeft de stad meerdere gespreksavonden met bewoners georganiseerd.

Zonnepanelen verplicht stellen?

Op dit moment worden er volgens de gemeente nog steeds gebouwen met grote daken gebouwd, waar geen zonnepanelen op worden geplaatst. Soms zijn ze daar ook niet geschikt voor. De gemeente vindt dat daarom het Bouwbesluit aangepast moet worden. Ook pleit de gemeente voor een verplichting in de richting van woningeigenaren.

"Het Rijk heeft aangekondigd gemeenten de mogelijkheid te gaan geven dakeigenaren een verplichting op te leggen voor zonnepanelen. Duidelijkheid over deze regelgeving is wenselijk om zo dakeigenaren aan te zetten tot het nemen van actie", staat in de RES. Amsterdam wil dat de rijksoverheid dit daadwerkelijk gaat regelen. "Uiteindelijk is een dergelijke regeling ook nodig om achterblijvers te activeren."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl