Marinierskazerne Doorn ANP

Zeeuwse bestuurders willen dat het kabinet bevestigt dat de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen doorgaat. Het kabinet nam in 2012 het besluit dat de mariniers van Doorn naar Vlissingen zouden worden overgeplaatst. Maar de definitieve verhuizing is daarna verschillende keren uitgesteld, onder meer omdat veel mariniers het korps verlaten. Onder de militairen is veel weerstand tegen overplaatsing naar Zeeland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland, burgemeester en wethouders van Vlissingen en de dijkgraaf van het Waterschap Scheldestromen willen nog deze week de verzekering van het kabinet dat verplaatsing van de kazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat. Ze hebben daarover een brief gestuurd aan staatssecretaris Visser en premier Rutte.

Apeldoorn in plaats van Vlissingen

Volgens de provincie, de gemeente en het waterschap gaan er geruchten dat het kabinet vorige week heeft gepraat over vestiging van de nieuwe kazerne in Apeldoorn, bij Nieuw-Milligen, in plaats van in Vlissingen.

De briefschrijvers noemen de vestiging van de kazerne in Vlissingen van groot belang: "De Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne is immers een compensatie voor de circa 1600 hoogwaardige arbeidsplaatsen die door het vertrek van tal van overheidsdiensten uit Zeeland verloren zijn gegaan in de periode tussen 2000 en 2012."

2000 banen

Volgens provincie, gemeente en waterschap levert de kazerne in Vlissingen direct zo'n 2000 banen op en circa 28 miljoen euro per jaar aan extra bestedingen. Ze benadrukken ook dat bijvoorbeeld al land is onteigend, dat mensen hun huis hebben moeten verlaten en dat de infrastructuur is aangelegd. De ondertekenaars gaan ervan uit dat "een betrouwbare rijksoverheid zich aan de gemaakte afspraken houdt".

De gemeente Apeldoorn zegt desgevraagd van niets te weten over vestiging van de kazerne daar en het ministerie van Defensie wil niet reageren op geruchten.

STER reclame