APN
NOS Nieuws

Utrecht wil azc waar ook andere woningzoekenden kunnen wonen

  • Reinalda Start

    researchredacteur

  • Reinalda Start

    researchredacteur

De gemeente Utrecht wil 250 tot 300 nieuwe plekken in de stad voor de opvang van asielzoekers. Maar dan moet dat complex ook ruimte bieden aan andere woningzoekenden, zegt de gemeente. In het azc moeten buurtbewoners samen met vluchtelingen cursussen en andere gezamenlijke activiteiten kunnen doen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg gemeenten onlangs extra opvangruimte beschikbaar te stellen. Er is een groot tekort aan bedden in de huidige asielzoekerscentra doordat het aantal asielzoekers groeit en de wachttijden bij immigratiedienst IND erg lang zijn. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt nieuwe locaties om 5000 mensen op te vangen.

Utrecht heeft in het verleden ervaring opgedaan met deze woonmix van asielzoekers, statushouders en starters op de woningmarkt. Dat gebeurde in de wijk Overvecht met het experiment Plan Einstein, na de vluchtelingencrisis van 2015, en nu ook in het bestaande azc in de wijk Oog in Al. Utrecht wilde destijds snel extra opvangplekken inrichten in Overvecht.

In 2017 lieten bewoners op de Open Dag azc zien hoe het experiment werkt:

Studenten en vluchtelingen in één gebouw

Gezien de grote weerstand in de wijk tegen een nieuw azc zocht de gemeente naar een vorm van opvang die de buurt ook iets zou opleveren. Naast huisvesting konden buurtbewoners ook in het centrum terecht voor cursussen, bijvoorbeeld om te leren hoe ze een eigen bedrijf konden starten. Ook de erkende vluchtelingen in het wooncomplex konden de cursussen volgen. Het streven was om inburgering, snellere integratie en participatie hand in hand te laten gaan.

De gemeente Utrecht wil in het nieuwe opvangcomplex het gedeelte voor de opvang van asielzoekers flexibel houden, al naar gelang de omvang van de instroom. Andere woningzoekenden moeten er permanent en deels tijdelijk kunnen wonen.

Ook wordt de rolverdeling tussen de gemeente en het COA anders ingevuld. De gemeente wil kunnen bepalen wie er op de locatie gaan wonen, en dat dus niet overlaten aan het COA. Dat heeft te maken met de doelstelling voor de nieuwe opvangplek: het gaat niet alleen om huisvesting van asielzoekers maar ook om de opbouw van een gemeenschap en een goede relatie met de buurt.

Zeeland

Ook de provincie Zeeland denkt na over andere woonvormen. De provincie praat met gemeenten en het COA over een gecombineerde huisvesting voor asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en andere doelgroepen. Zo concreet als in Utrecht zijn de plannen nog niet en in Zeeland is het ook geen voorwaarde voor het realiseren van de opvang.

Het COA laat weten dat er inderdaad wordt nagedacht over gecombineerde woonvormen. Maar de plannen zijn nog niet zo ver dat ze daarmee naar buiten willen komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl