De zevenkoppige Raad van Commissarissen van PostNL telt drie vrouwen, onder wie Agnes Jongerius
NOS Nieuws

Meerderheid Kamer voor verplicht vrouwenquotum

De Tweede Kamer wil dat er een verplicht vrouwenquotum komt voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De SP heeft vóór gestemd en daarmee is er een meerderheid voor een motie van CDA en D66. Dat moet ertoe leiden dat in de toekomst ten minste 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw moet zijn.

De stemming over het vrouwenquotum zou vorige week al zijn, maar werd toen uitgesteld. De SP vond een vrouwenquotum voor alleen de raden van commissarissen niet ver genoeg gaan en dreigde tegen te stemmen als de motie niet werd uitgebreid. "Vrouwenemancipatie moet niet alleen gelden in de bestuurskamer", vindt SP-leider Marijnissen.

Ouderschapsverlof

Uiteindelijk heeft de SP met D66 een eigen voorstel ingediend, waarin wordt gepleit voor gelijke kansen voor vrouwen in alle geledingen van de arbeidsmarkt. Dat kan volgens de partij door te zorgen voor bijvoorbeeld een goed ouderschapsverlof en goede en toegankelijke kindvoorzieningen.

Toen deze motie was aangenomen, was voor de SP de weg vrij om voor het plan van de twee coalitiepartijen te stemmen. CDA en D66 vinden dat het aandeel vrouwen aan de top "in een erg traag tempo" groeit en willen daarom dat het kabinet een advies van de Sociaal Economische Raad integraal overneemt.

Lege stoel

De SER wil dat er een zogenoemd ingroei-quotum komt. Als een raad van commissarissen minder dan 30 procent vrouwen telt en er komt een positie vrij, dan mag die niet door een man worden vervuld. Totdat een geschikte vrouw is gevonden, moet de stoel leeg blijven.

Behalve de SP stemden GroenLinks, PvdA, 50Plus, Partij voor de Dieren, Denk en het onafhankelijke Kamerlid Van Kooten-Arissen voor. Met CDA en D66 hebben zij 87 van 150 Tweede Kamerzetels. De regeringspartijen VVD en ChristenUnie zijn tegen een verplicht vrouwenquotum.

Binnen het kabinet is minister Van Engelshoven (emancipatie) een groot voorstander van het verplichte vrouwenquotum. Ze vindt vandaag een historische dag: "We schrijven vandaag geschiedenis, want we gaan nu echt het old boys network doorbreken en meer gelijke kansen voor vrouwen creëren."

Volgens Van Engelshoven is deze stap niet alleen van belang voor raden van commissarissen, maar heeft de maatregel ook symbolische betekenis voor de positie van vrouwen op andere plaatsen in het bedrijfsleven. De minister verwacht dat het kabinet nu snel met een wetsvoorstel zal komen.

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW steunt het vrouwenquotum. De organisatie zegt dat ze op verschillende manieren heeft geprobeerd het aantal vrouwen in de top te verhogen, maar dat dit toch te langzaam ging.

Marry de Gaay Fortman, voorzitter van de stichting Topvrouwen.nl, spreekt net als minister Van Engelshoven van een historische dag. De Gaay Fortman verwacht dat er binnen vijf jaar grote veranderingen zullen plaatsvinden bij de beursgenoteerde bedrijven. "75 procent van deze bedrijven heeft geen raad van commissarissen die bestaat uit 30 procent vrouwen. Iedereen weet nu: er moet wat gaan gebeuren."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl