De Tweede Kamer wil dat er een verplicht vrouwenquotum komt voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Die wens voor een meer diverse bedrijfstop koesteren sommige bedrijven al langer. Met een zelf opgelegd quotum proberen zij zonder wettelijke aansporing het aantal vrouwen in topfuncties te vergroten.

Zo stelde het management van het Nederlandse ingenieurs- en adviesbedrijf Arcadis drie jaar geleden in het strategische plan harde doelen op om dit te bereiken. De discussie werd toen al zeven jaar lang gevoerd. "Maar door alleen maar te praten over diversiteit, veranderde er niets", zegt Lidewij de Haas, directielid bij Arcadis Nederland.

De Haas gelooft dat diversiteit zorgt voor betere oplossingen en meer kwaliteit:

'De discussies worden dieper en rijker'

Vanuit de gedachte dat meer diversiteit het 2.200 werknemers tellende bedrijf ten goede zou komen, stelde Arcadis drie jaar geleden het quotum in. Het doel: eind 2020 moet 35 procent van alle medewerkers vrouw zijn.

Genderneutrale vacatures

Om vrouwen binnen te halen, startte het bedrijf met het actief benaderen van vrouwelijke sollicitanten voor functies. Daarnaast werd er gecheckt of vacatures genderneutrale teksten bevatten zodat ook vrouwelijke sollicitanten net zo vaak zouden reageren als mannelijke werkzoekenden. Vervolgens moesten er bij elke sollicitatie, naast mannen, ook een aantal vrouwen worden uitgenodigd.

Volgens het bedrijf waren deze maatregelen broodnodig om meer vrouwen op de vloer, maar ook in de top van het bedrijf te krijgen. Zo was Lidewij zelf nog maar tien jaar geleden de enige vrouw in het directieteam. "Ik werkte al heel lang bij Arcadis en werd vooral omgeven door mannen. Dat was voor mij normaal", zegt De Haas.

Onorthodoxe maatregelen

Als onderdeel van de diversiteitsslag, moesten er twee vrouwen in de Raad van Commissarissen komen. Hier heeft Arcadis een wervingsbureau voor ingezet. Om in de rest van het bedrijf meer vrouwen aan te stellen, moest het bedrijf volgens De Haas "onorthodoxe maatregelen" treffen. "Zo krijg je, als je als medewerker een vrouw binnenhaalt, een twee keer zo hoge bonus dan wanneer hiervoor een man zou worden aangesteld."

Volgens Arcadis werkt het quotum. Op dit moment zitten er drie vrouwen en vier mannen in de directie. De Raad van Commissarissen bestaat voor de helft uit vrouwen. Ook in de rest van het bedrijf zitten steeds meer vrouwen, zegt directielid Harm Albert Zanting. Drie jaar geleden was 18 procent van de werknemers van Arcadis vrouw, tegenwoordig is dat 26 procent.

Harm Albert Zanting, divisiedirecteur Water & Milieu bij Arcadis NOS

Maar het invoeren van het quotum ging niet zonder slag of stoot. "Vooral mijn vrouwelijke collega's hadden veel commentaar", zegt De Haas. Volgens haar waren vrouwelijke werknemers bang dat zij alleen werden aangenomen vanwege hun geslacht. "We hebben toen moeten benadrukken dat we absoluut geen lagere kwaliteitseisen stelden, maar dat het nodig was om meer vrouwen aan te stellen."

Betere beslissingen

De gevolgen van het quotum zijn volgens Zanting duidelijk merkbaar. "Sinds er meer vrouwen in het bestuur zitten, zijn de gesprekken breder, dieper en genuanceerder. Het gevaar van een bestuur met alleen maar mannen van dezelfde leeftijd is dat ze het heel snel met elkaar eens zijn. Een diverser bestuur leidt vaak tot betere gesprekken en beslissingen."

Het quotum bij Arcadis geldt niet alleen voor de top. In tegenstelling tot het wettelijke quotum dat vandaag is aangenomen. "De politiek zet hiermee iets in beweging. Bedrijven gaan hopelijk nu zelf stappen nemen om op de werkvloer evenveel mannen als vrouwen te krijgen", zegt De Haas.

STER reclame