ANP

Staatsbosbeheer mag dit jaar geen edelherten meer afschieten in de Oostvaardersplassen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald.

Enkele stichtingen hadden bezwaar aangetekend tegen de opdracht en vergunning die de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer had gegeven om vóór 1 januari edelherten af te schieten. Zij vinden dat de provincie zonder zwaarwegende reden ingrijpt in het beheer van een natuurgebied.

De rechtbank is het met de stichtingen eens. Volgens de rechters is onvoldoende aangetoond dat het afschieten nodig is voor het natuurbeheer. Ook is volgens de rechters niet goed gemotiveerd waarom het aantal edelherten zou moeten worden verlaagd tot 490, zoals de provincie wilde. Daarom vervalt de opdracht voor het afschieten per direct.

490 edelherten

In september 2018 gaf de provincie Flevoland Staatsbosbeheer al de opdracht en vergunning om het aantal edelherten in het natuurgebied terug te brengen naar 490.

Een onderzoekscommissie had vóór september 2018 geadviseerd het aantal grote grazers te halveren naar 1100, omdat elke winter veel dieren bezwijken door voedseltekort.

Tussen 10 december 2018 en 1 april 2019 werden er 1745 edelherten afgeschoten. In het broedseizoen werd met het afschieten gestopt. Eind vorige maand bleek dat nog eens duizend edelherten moeten worden afgeschoten om het streefgetal van 490 te halen. De provincie gaf Staatsbosbeheer opdracht daarmee te beginnen.

Enkele natuurorganisaties stapten naar de rechter om dat te verhinderen. Nadat het afschieten aanvankelijk mocht doorgaan van de rechter, zijn ze nu toch in het gelijk gesteld.

STER reclame