Edelherten in de Oostvaardersplassen
NOS NieuwsAangepast

Advies: halveer aantal grote grazers in Oostvaardersplassen

Het aantal grote grazers in het natuurgebied Oostvaardersplassen moet worden teruggebracht tot 1100 dieren aan het begin van komende winter. Dat adviseert de onderzoekscommissie die zich onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) heeft gebogen over de vraag hoe de provincie Flevoland moet omgaan met het natuurgebied en de grote grazers. Nu leven er nog 2260 grote grazers in het gebied.

Bij de kudde heckrunderen hoeft niet te worden ingegrepen, maar het aantal konikpaarden moet worden teruggebracht door een deel elders onder te brengen. Alleen bij de edelherten moet actief worden ingegrepen door een groot aantal dieren af te schieten, schrijft de commissie in haar adviesrapport.

Van Geel: het moet geen dierentuin worden

Uiteindelijk moeten er niet meer dan 1500 grote grazers in de Oostvaardersplassen leven. Daarvan zou 90 procent de winter moeten kunnen overleven zonder bijgevoederd te worden, aldus Van Geel. Met 1500 dieren krijgen de graslanden de kans om te herstellen en ontstaat er voldoende ruimte voor andere planten en struiken. De begrazingsdruk door de grote hoeveelheid grazers - voor de winter waren het er 5200 - was veel te hoog, concluderen de onderzoekers.

Het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen, sinds ruim een jaar in handen van de provincie Flevoland, is omstreden. Elke winter bezwijkt een groot aantal grote grazers aan voedselgebrek. De afgelopen winter ging het om zo'n 3000 dieren. In het merendeel van de gevallen werden verzwakte dieren afgeschoten, andere stierven een natuurlijke dood.

Woede

Die gang van zaken roept veel weerstand op bij actievoerders die vinden dat de dieren moeten worden bijgevoederd. De provincie Flevoland ging na bedreigingen en zelfstandige bijvoeder-acties begin vorige maand overstag: sindsdien krijgen de dieren extra voedsel. Ze worden in ieder geval tot 5 mei bijgevoerd.

Volgens commissievoorzitter Van Geel is er een 'reset' in het gebied nodig. In eerste instantie is die gericht op het behoud van de uitgebreide vogelpopulatie in de Oostvaardersplassen. Het moerasgebied moet verder worden uitgebreid ten koste van het grasland om het leefgebied van water- en moerasvogels groter te maken.

De kosten van de 'reset' die het gebied weer nieuwe dynamiek moet geven, raamt Van Geel op eenmalig 15 miljoen euro en daarna jaarlijks zo'n 0,9 miljoen euro. Daarvoor moeten het Rijk en de provincie opdraaien, vindt de commissie.

Gedeputeerde Staten van Flevoland, het dagelijks bestuur van de provincie, zijn blij met het "afgewogen" advies van de commissie-Van Geel. GS legt volgende maand een voorstel op tafel over een nieuwe aanpak van het beheer van de Oostvaardersplassen. Provinciale Staten willen daar voor het zomerreces een besluit over nemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl