NOS Nieuws

Nieuw rapport van VN-Klimaatpanel: zeespiegel stijgt steeds sneller

Door de uitstoot van broeikasgassen veranderen de oceanen, gletsjers en ijskappen in een steeds sneller tempo. Als de uitstoot niet snel naar beneden gaat, zullen nog deze eeuw overal gevolgen optreden, zoals zeespiegelstijging, heftiger stormen en de instorting van gletsjers.

Dat staat in het nieuwste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC, dat in Monaco is gepresenteerd. Het is voor het eerst dat het panel apart verslag uitbrengt over de oceanen, de ijskappen en de zeespiegel. Meer dan 100 wetenschappers uit ruim 30 landen hebben eraan meegewerkt.

Gedurende de 20e eeuw steeg de zeespiegel met ongeveer 15 centimeter. Tegenwoordig gaat die stijging meer dan twee keer zo snel, zegt het Klimaatpanel.

1 meter 10

Wanneer de uitstoot van broeikasgassen niet sterk aan banden wordt gelegd, zal de stijging verder versnellen. De mondiale zeespiegel zal in het jaar 2100 gestegen kunnen zijn met 1.10 meter (ten opzichte van het niveau in de jaren 1986 tot 2005). Veel laaggelegen steden aan de kust en kleine eilanden wereldwijd lopen al vanaf 2050 jaarlijks grotere risico's op overstroming.

In het rapport gaat het ook over de gevolgen voor mensen en de manier waarop gemeenschappen zich het beste kunnen aanpassen aan de veranderingen. Aan de basis van deze nieuwste publicatie liggen meer dan 7000 wetenschappelijke onderzoeken.

Nederland

Het is in korte tijd het derde rapport van het IPCC. Eind vorig jaar was er een rapport over de verschillen tussen 1,5 en 2 graden opwarming en een maand geleden publiceerde het panel een samenvatting van alle kennis over klimaat en landgebruik. Het nieuwe rapport is voor ons land heel belangrijk, omdat zeespiegelstijging ons direct raakt.

De cijfers in dit nieuwe rapport zijn veel lager dan die waar de Deltacommissaris een jaar geleden nog voor waarschuwde. Uit onderzoek van Deltares bleek toen dat de Nederlandse zeespiegel in 2100 zelfs tot drie meter zou kunnen stijgen als de opwarming van de aarde ongebreideld doorgaat.

Volgens Nederlandse wetenschappers die hebben meegewerkt aan het nieuwe IPCC-onderzoek zijn de cijfers niet in tegenspraak met elkaar. De kennis over de enorme ijskappen en hun invloed op de zeespiegelstijging is nog niet voldoende uitgekristalliseerd om die hogere Nederlandse cijfers nu al over te nemen, zeggen ze.

Het IPCC is een organisatie van de VN, die klimaatonderzoek verzamelt en beoordeelt, NOS op 3 legt in deze video uit hoe het IPCC werkt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl