NOS Nieuws

Instroom studenten niet veranderd door leenstelsel

De invoering van het leenstelsel heeft geen effect gehad op het aantal studenten dat aan een studie begon. De instroom was afgelopen jaar ongeveer even hoog als voor de invoering van het leenstelsel, blijkt uit de monitor die minister van Engelshoven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister schrijft de Kamer dat het haar "positief stemt". Het aantal studenten dat een lening aanvroeg is zoals verwacht sinds de invoering van het stelsel toegenomen.

Studentenvakbonden vreesden van begin af aan dat het leenstelsel studeren minder toegankelijk zou maken. Van Engelshoven ziet de resultaten in de monitor nu als een "positief teken voor de toegankelijkheid van het onderwijs".

Ze schrijft dat de instroom van studenten voor de meeste groepen "is hersteld tot het niveau van voor de invoering van het leenstelsel". Wel is de groep die in het eerste jaar uitvalt nog te groot. De minister hoopt dat meer voorlichting voor de studiekeuze verbetering kan brengen.

De huidige coalitiepartijen ChristenUnie en CDA zijn altijd tegen het systeem geweest, voor de zomer verklaarde GroenLinks zich ook tegen en onlangs liet ook de PvdA weten de basisbeurs terug te willen.

De partijen maken zich niet alleen zorgen over de toegankelijkheid van het studeren maar ook over toegenomen stress, prestatiedruk en psychische klachten. Vorig jaar riep de Kamer de regering op om te zorgen voor laagdrempelige psychische hulpverlening bij alle mbo's, hbo's en universiteiten.

Meer leningen

Afgelopen studiejaar is het aantal studenten met een lening opnieuw gestegen. Dat is logisch, want elk jaar komt er een groep studenten bij die onder het nieuwe stelsel valt. Tussen studiejaar 2014-2015 en 2018-2019 is het aantal studenten met een lening van 38 naar 53 procent gestegen.

Het aantal studenten dat het maximale bedrag leent, is ook toegenomen. In 2020 wordt het leenstelsel geëvalueerd.

Nadat de PvdA zich vorige week tegen het leenstelsel had gekeerd, zei ChristenUnieleider Segers dat het stelsel "zijn langste tijd heeft gehad". Maar, erkende hij ook, de terugkeer van de basisbeurs kan pas bij een volgende kabinetsformatie worden geregeld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl