ANP

Minister Van Engelshoven van Onderwijs trekt haar wetsvoorstel in om de rente op studieleningen te verhogen. Vorige week bleek dat er in de Eerste Kamer te weinig steun zou zijn voor haar plan. Het was de bedoeling dat de Eerste Kamer morgen over het omstreden plan van de D66-minister zou stemmen.

Vorige week werd tijdens het debat in de senaat al duidelijk dat steun afbrokkelt voor het wetsvoorstel. De voltallige oppositie was tegen, maar ook de D66-fractie en ex-VVD-senator Duthler uitten stevige kritiek. D66 sprak zijn zorgen uit over de toenemende studiestress onder studenten en vreesde dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar zou komen.

Kapitaalmarkt

Het plan van de minister was om de rente voor de studierente te baseren op de 10-jaarsrente op de kapitaalmarkt in plaats van op de 5-jaarsrente op de kapitaalmarkt, die doorgaans lager is. Bij een gemiddelde studielening van 21.000 euro en een afbetalingsregeling van 35 jaar zou het plan voor ex-studenten een kostenverhoging van 12 euro per maand inhouden, met een totaal van 5000 euro.

Petitie

De afgelopen weken hebben studentenclubs en jongerenorganisaties de druk opgevoerd op de Eerste Kamerleden. Met een brandbrief en een petitie probeerden ze duidelijk te maken dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van studeren in gevaar komt.

STER reclame