Senator Anne-Wil Duthler tijdens een stemming in de Eerste Kamer Hollandse Hoogte / Wiebe Kiestra

De verhoging van de rente op studieleningen is hoogstwaarschijnlijk van de baan. De kans dat de Eerste Kamer volgende week tegen het kabinetsplan stemt is zeer groot nu ex-VVD-senator Duthler zegt dat ze niet overtuigd is door de antwoorden van minister Van Engelshoven van Onderwijs.

"De kans is niet heel groot dat nieuwe antwoorden mij zullen overtuigen", zei Duthler in de Eerste Kamer. Als Duthler tegenstemt is er geen meerderheid. Aanvankelijk had de coalitie wel een meerderheid in de Eerste Kamer, maar de VVD-fractie heeft Duthler enkele weken geleden uit de fractie gezet. Ze zit nu als eenmansfractie in de senaat.

Ook de D66-fractie, de partij van Van Engelshoven is nog niet overtuigd. D66-senator Rinnooy Kan gaat zich nog beraden op het standpunt van de partij.

Studiestress

Maandag was al duidelijk dat de steun afbrokkelt voor het wetsvoorstel. D66'er Rinnooy Kan sprak zijn zorgen uit over de toenemende studiestress onder studenten en vreesde dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar brengt.

Het plan van Van Engelshoven houdt in dat de rente op studieleningen niet meer voor vijf jaar wordt vastgezet, maar vanaf 2020 voor tien jaar. In de praktijk betekent dat een renteverhoging, want hoe langer de looptijd, hoe hoger het tarief. Bij een gemiddelde studielening van 21.000 euro en een afbetalingsregeling van 35 jaar zou het plan voor ex-studenten een kostenverhoging van 12 euro per maand inhouden, met een totaal van 5000 euro.

Petitie

De afgelopen weken hebben studentenclubs en jongerenorganisaties de druk opgevoerd op de Eerste Kamerleden. Met een brandbrief en een petitie proberen ze duidelijk te maken dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van studeren in gevaar komt.

Minister Van Engelshoven vindt de maatregel wel verdedigbaar, omdat het uiteindelijk "goedverdienende en hoogopgeleide mensen" zijn die de hogere schuld moeten aflossen. Ook is afgesproken dat de ex-studenten maandelijks aflossen naar draagkracht en dat een openstaande schuld na 35 jaar wordt kwijtgescholden.

De minister constateerde na afloop van het debat dat haar wetsvoorstel op "niet veel steun" kan rekenen. Ze gaat nu overleggen met de ministerraad wat ze nu gaat doen.

Hoe die renteverhoging precies tot stand komt, legde NOS op 3 eerder uit:

STER reclame