Verkeersdrukte in het centrum van Amsterdam
NOS Nieuws

Geen 'ouderwetse auto' meer in de stad: dit scheelt het

Als het aan de gemeente Amsterdam ligt, rijden er over elf jaar geen benzine- en dieselauto's meer in de bebouwde kom. Ook scooters, vaartuigen en vrachtauto's moeten uitstootvrij worden, willen ze nog binnen de gemeentegrenzen worden toegelaten. Hoeveel invloed zal dat hebben op de luchtkwaliteit in de stad?

De gemeente wil met het Actieplan Schone Lucht (.pdf) de luchtkwaliteit in de hoofdstad aanzienlijk verbeteren. De belangrijkste bron van luchtvervuiling in Amsterdam is namelijk het verkeer.

Zo stoten auto's, vrachtwagens en andere vervoermiddelen meer dan de helft van de stikstof in de lucht uit en veroorzaken ze een vijfde van alle fijnstof in de stad. Dat zijn twee belangrijke veroorzakers van luchtvervuiling.

Veroorzakers van luchtvervuiling en de mate van invloed van de gemeente Amsterdam

De vervuilde lucht die Amsterdammers dagelijks inademen, staat volgens de GGD gelijk aan het meeroken van zes sigaretten. De gezondheidsdienst weet precies hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld, dankzij meer dan honderd stikstofmeetpunten en een tiental geavanceerde meetstations die bij drukke verkeerspunten staan. Daarmee monitort de GGD continu de vervuiling in de stad.

Zo ook langs de stadsring A10, waar direct aan de snelweg flats staan. "Dit is zeker een van de smerigste plekken van Nederland", zei Saskia van der Zee (GGD) eerder tegen Nieuwsuur.

De flatbewoners langs de A10 roken dagelijks maar liefst tien sigaretten mee:

'Dit is een van de smerigste plekken van Nederland'

Door de vieze lucht sterven hoofdstedelingen gemiddeld een jaar eerder dan de rest van Nederland. Het uitstootvrij maken van het wagenpark levert volgens de gemeente drie maanden gezondheidswinst op.

Niet meer, omdat ook andere sectoren de lucht vervuilen, zoals luchtvaart en industrie. Bovendien komt maar liefst de helft van het fijnstof in Nederland uit het buitenland, waarbij ook van belang is uit welke hoek de wind komt.

Flink stokende buur is even slecht voor de gezondheid als een drukke weg voor de deur.

Actieplan Schone Lucht

Amsterdam erkent in het plan dat het geen invloed heeft op het aanwaaien van die grote hoeveelheid fijnstof. Daarom richt de gemeente zich op verkeer, scheepvaart, werktuigen en huishoudens.

In die laatste groep worden bezitters van een houtkachel voorgelicht over hoe ze moeten stoken, omdat een "flink stokende buur even slecht is voor de gezondheid als een drukke weg voor de deur". Ook het onderwerp vuurwerk wordt meegenomen in de plannen.

Gezondheidsraad verlangt ambitieuze plannen

De luchtkwaliteit in de hoofdstad is de afgelopen tien jaar al een stuk verbeterd, zegt de gemeente. De metingen laten zien dat de fijnstofconcentratie langzaam daalt, maar die van stikstofoxide in zeer drukke straten iets is gestegen.

Daarover trok de Gezondheidsraad vorig jaar nog aan de bel. Het adviesorgaan vroeg de regering om strengere regels op te stellen om de luchtkwaliteit te verbeteren, omdat blootstelling aan fijnstof en stikstof nog steeds mensen ziekmaakt.

De luchtvervuiling veroorzaakt of verergert klachten aan luchtwegen, longen, hart en bloedvaten en het leidt naar schatting tot zo'n 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar, zei de raad.

Om echt gezondheidswinst te kunnen behalen, moest de luchtverontreiniging nog verder worden teruggedrongen. De raad verlangde daarom ambitieuze maatregelen van de overheid, vooral in het terugdringen van de uitstoot van het wegverkeer. Precies wat de gemeente Amsterdam nu van plan is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl