Woonhuizen aan snelweg A10 in Amsterdam-West
NOS NieuwsAangepast

Gezondheidsraad wil extra inspanning voor betere luchtkwaliteit

Er moeten strengere regels komen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Nederlandse overheid moet bij het verminderen van de luchtverontreiniging niet uitgaan van de Europese grenswaarden, maar van de strengere waarden die de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie bepleit. Dat schrijft de Gezondheidsraad, een adviesorgaan van de regering.

Vrijwel overal in Nederland wordt voldaan aan de Europese normen, maar blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon maakt nog steeds mensen ziek. Het veroorzaakt of verergert klachten aan luchtwegen, longen, hart en bloedvaten en het leidt naar schatting tot zo'n 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar, zegt de raad.

Extra maatregelen nodig

Met het huidige beleid zal de luchtverontreiniging verder dalen en kunnen de WHO-advieswaarden naar verwachting rond 2030 worden bereikt, maar om echt gezondheidswinst te kunnen behalen, moet de luchtverontreiniging nog verder worden teruggedrongen. En daarvoor zijn extra maatregelen nodig, die strikt moeten worden nageleefd.

De Gezondheidsraad pleit voor het verminderen van de luchtvervuiling door het wegverkeer en van de uitstoot van ammoniak door de veehouderij. De raad denkt dat er ook winst valt te behalen door lokale bronnen van fijnstof en stikstofdioxide aan te pakken en door extra maatregelen te nemen om risicogroepen te beschermen.

Een actie van Milieudefensie voor schonere lucht

Vorige maand verloor Milieudefensie nog een rechtszaak over schone lucht tegen de staat. De milieuorganisatie had geëist dat de staat meer zou doen tegen luchtvervuiling. De rechter oordeelde dat de staat niet verplicht is om de WHO-normen na te streven. Milieudefensie gaat uitgerekend vandaag in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Milieu komt eind dit jaar met een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit, dat de kwaliteit van de lucht permanent moet verbeteren, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Over de invulling ervan wordt nog overlegd met gemeenten en milieuorganisaties.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl