NOS NieuwsAangepast

Milieudefensie verliest zaak over schone lucht

Milieudefensie heeft een rechtszaak over schone lucht voor de rechtbank in Den Haag verloren. De organisatie eiste dat de staat meer zou doen tegen luchtvervuiling. Naar de mening van de milieuorganisatie wordt "het mensenrecht op gezondheid" nu geschonden.

De rechtbank wees de vordering van Milieudefensie af. In september kwam dezelfde rechtbank in een kort geding nog tot een uitspraak waarin de staat tot meer spoed werd gemaand om de luchtkwaliteit te verbeteren. Milieudefensie had dat geding aangespannen omdat de bodemprocedure te traag verliep.

De rechtbank zegt nu in een toelichting op de uitspraak "dat het kortgedingvonnis een voorlopig oordeel is, dat geen bindende kracht heeft in deze bodemprocedure".

"Recht op gezondheid"

De rechter wijst er in de uitspraak op dat de staat "toewerkt" naar het bereiken van de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, die nog niet overal in Nederland bereikt zijn. Er is echter geen verdragsbepaling die de staat verplicht nu al aan die richtlijnen te voldoen, luidt de uitspraak.

Milieudefensie wijst erop dat jaarlijks tienduizenden mensen ziek worden en duizenden sterven door luchtvervuiling. Het komt er volgens de organisatie op neer dat iedereen vijf sigaretten per dag meerookt.

"De overheid weet dat, maar kiest er toch voor om 130 kilometer per uur op de snelwegen toe te staan en diesels in stadscentra toe te laten", zegt Milieudefensie, die vindt dat de burgers daarmee het recht op gezondheid wordt ontnomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO bepaalde enkele jaren geleden dat de uitstoot van dieselauto's kankerverwekkend is, en in dezelfde categorie valt als sigaretten en asbest.

Nationaal actieplan

De uitspraak van de rechtbank bewijst volgens staatssecretaris Van Veldhoven van Milieu dat de staat op de goede weg is bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. Eind volgend jaar biedt ze het Nationaal actieplan luchtkwaliteit aan de Tweede Kamer aan. Over de invulling van dat plan wordt nog overlegd met gemeenten en milieuorganisaties.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl