Op het traject van de hogesnelheidslijn rijdt de IC Direct ANP

De softwarefout die al een half jaar hinder oplevert voor treinreizigers op het hsl-traject is opgelost. Alle betreffende binnenlandse locomotieven zijn voorzien van een software-update en dat heeft de afgelopen tijd al geleid tot veel minder vertraging, zegt de NS.

De problemen met de IC Direct-treinen, die tussen Amsterdam en Breda rijden en vervolgens verder naar België, begonnen in oktober. Toen bleek een software-update in de locomotieven verkeerd te hebben uitgepakt. Wekelijks vielen zo'n tien IC Direct-treinen zomaar stil.

Het duurde elke keer ten minste twintig minuten voordat de locomotief was gereset en de trein verder kon rijden. Bovendien ontstond vertraging bij andere treinen op het traject, die door de stremming niet verder konden.

84 procent op tijd

De NS heeft de fout de afgelopen tijd opgelost in samenwerking met leverancier Bombardier. Softwarefouten hebben zich sindsdien niet meer voorgedaan in de Nederlandse IC Direct-treinen. De locomotieven van de Intercity Brussel worden binnenkort aangepast. Dat is omdat in België andere toelatingseisen gelden voor software.

Volgens de NS is de punctualiteit van de IC Direct-treinen de afgelopen weken gestegen naar 84 procent, het hoogste niveau in een half jaar. De betrouwbaarheid is daarmee overigens nog altijd beduidend minder dan die van het normale spoornet. Daar reed in januari 91,4 procent van de treinen op tijd.

Trainingen

De NS handhaaft de maatregelen die in verband met de softwareproblemen op het hsl-traject werden genomen. Het gaat bijvoorbeeld om een gespecialiseerde helpdesk voor reizigers en extra trainingen voor machinisten.

Vanaf 2021 vervangt de NS de treinen die over het hsl-traject rijden, maar het bedrijf verwacht niet dat alle vertragingen dan verleden tijd zijn. Daarvoor zou een investering van honderden miljoenen euro's nodig zijn, onder meer om ontwerpfouten aan de spoorbaan op te lossen en de beveiliging te moderniseren. Het kabinet heeft 60 miljoen euro beschikbaar gesteld.

STER reclame