Defensieopslag in Brunssum waar met chroom-6-verf is gewerkt ANP

Oud-werknemers van Defensie die met kankerverwekkende chroom-6-verf hebben gewerkt, willen dezelfde financiële tegemoetkoming als lotgenoten in Tilburg.

Letselschadespecialist Yme Drost heeft vandaag namens driehonderd cliënten een vordering aan het ministerie gestuurd. Daarin eist hij 7000 euro voor al het Defensiepersoneel dat in de loop van de tijd onvoldoende beschermd aan chroom-6 is blootgesteld, ongeacht de vraag of mensen daadwerkelijk ziek zijn geworden.

Drosts eis sluit aan op een iets hogere claim van 9000 euro die de Limburgse advocaat Rob Bedaux namens een grote groep al langer via de rechter probeert af te dwingen.

Oud-medewerker van Defensie Jan Buytenhek werkte als spuiter van F-16's op vliegbasis Twente. Het raakt hem dat hij zo behandeld is:

'Het doet me zeer, als ik erover nadenk kan ik er emotioneel van worden'

De gemeente Tilburg maakte afgelopen week bekend dat alle 800 mensen die van 2004 tot en met 2012 in een omstreden werkgelegenheidstraject werkten, recht hebben op de tegemoetkoming van 7000 euro. Binnen dat project knapten zij vrijwel onbeschermd oude treinen op in een werkplaats van NS-dochter NedTrain. De verf op die treinen bevatte chroom-6. Mensen die een ziekte hebben ontwikkeld die wordt gerelateerd aan blootstelling aan de gifverf, krijgen hier bovenop een aanvullende compensatie van 5000 tot 40.000 euro.

De Tilburgse regeling, die overigens nog door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd, is ruimhartiger dan het akkoord dat de militaire vakbonden afgelopen zomer met staatssecretaris Visser sloten voor het Defensiepersoneel. Een algemene regeling voor al het personeel ontbrak daar.

De enigen die van Defensie een schadeloosstelling krijgen, zijn personeelsleden met een ziekte die is terug te vinden op een RIVM-lijst van chroom-6-gerelateerde ziekten. Letselschadeadvocaat Bedaux noemt het Tilburgse besluit van vorige week daarom een "unicum".

Slecht behandeld

Volgens een woordvoerder van de gemeente is voor deze opzet gekozen vanwege de bijzondere combinatie. Niet alleen werden mensen in Tilburg onbeschermd aan een gevaarlijke stof blootgesteld, dat gebeurde ook nog in het kader van een reïntegratieproject waarin bijstandsgerechtigden volgens een onderzoekscommissie ronduit slecht werden behandeld. Wie weigerde de treinen te schuren, liep het risico zijn uitkering te verliezen.

Dat die combinatie bij het Defensiepersoneel niet geldt, doet in de ogen van letselschadespecialist Drost niet af aan het principe dat net als in Tilburg opgaat: "Mensen zijn door de overheid zonder dat zij het wisten willens en wetens onbeschermd blootgesteld aan een gevaarlijke stof die ernstige gevaren voor hun gezondheid kan betekenen. Alleen dat al rechtvaardigt de instelling van een fonds voor schadeloosstelling. Komt dat er niet, dan stap ik namens mijn cliënten naar de bestuursrechter."

Drost verwijst behalve naar de regeling in Tilburg ook naar gedupeerden in het door aardbevingen getroffen Groningen. De rechtbank in Assen besliste eerder dat zij recht hebben op een schadevergoeding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor immateriële schade, zoals aantasting van het woongenot door angst, spanning en stress.

Reactie

In een eerste reactie zeggen Defensie en het kabinet de Tilburgse regeling nog te bestuderen. "Defensie beseft heel goed dat geen enkel bedrag het leed van onze oud-collega's kan verzachten. De regeling die wij met de bonden overeen zijn gekomen heeft als basis het wetenschappelijke onderzoek van het RIVM. En er is gebruik gemaakt van externe experts, juist om tot een goed onderbouwde regeling te komen."

Voorzitter Debie van de militaire vakbond VBM ziet zelf geen mogelijkheid de bestaande regeling bij Defensie open te breken. "Dat is aan de politiek."

STER reclame