NOS NieuwsAangepast

Hogere boetes, lagere belasting: dit verandert er vanaf vandaag

Het is 1 januari, en dus veranderen er weer allerlei wetten, regels en belastingtarieven. Zo gaat vanaf vandaag de btw omhoog, de inkomstenbelasting omlaag en wordt het partnerverlof langer. Hieronder hebben we alle veranderingen op een rij gezet.

Lage btw-tarief omhoog

Dit is de maatregel waar iedereen in Nederland mee te maken krijgt: het lage btw-tarief dat stijgt van 6 naar 9 procent. Dat tarief geldt voor een aantal goederen: eten en drinken in zowel winkels als horeca, kraanwater, bloemen en planten, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, boeken, tijdschriften en kranten, kunst gekocht van de kunstenaar zelf en producten voor boeren, zoals veevoer en zaden.

En voor veel diensten: hotelovernachtingen en kamperen, bezoek aan circussen, dierentuinen, sportwedstrijden, attractieparken, musea, theaters, concerten, festivals, kermissen, bioscopen, sporten, zwembaden, sauna's, openbaar vervoer, taxi's, fietsreparatie, schoen- en kledingreparatie, kappers en het isoleren, schilderen, stukadoren of behangen van woningen ouder dan 2 jaar.

Dit wordt dus allemaal 2,8 procent duurder, als verkopers de btw-verhoging tenminste precies doorberekenen.

In anderhalve minuut zie je wat er allemaal duurder wordt:

Dit wordt allemaal duurder door de btw-verhoging

Inkomstenbelasting omlaag

Tegenover die btw-verhoging staat een verlaging van de inkomstenbelasting, je gaat vooral minder belasting betalen over je bruto-inkomen tussen de 20.000 en 68.500 euro. Het tarief van die tweede en derde schijf gaat omlaag van 40,85 naar 38,10 procent.

Iemand die bruto 35.000 euro verdient, gaat er daardoor 380 euro per jaar op vooruit.

Heffingskorting omhoog

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting die je betaalt. Die inkomensafhankelijke korting gaat omhoog en dus hou je meer geld over. Iemand die bruto 20.000 euro verdient krijgt er 185 euro per jaar bij, iemand die 45.000 euro verdient 45 euro.

Arbeidskorting aangepast

De arbeidskorting is ook een korting op je inkomstenbelasting. Het tarief wordt aangepast, waardoor het voor inkomens tot zo'n 35.000 euro aantrekkelijker wordt om meer te gaan werken. Want ze houden dan netto meer over van hun extra inkomen.

Gas en elektra duurder

Het kabinet verhoogt de belasting op aardgas en verlaagt de belasting op elektriciteit. Tegelijk gaat de belastingvermindering op de energiebelasting omlaag. Nu krijgt nog ieder huishouden een korting van 309 euro op de energiebelasting, omdat energie als een basisbehoefte wordt gezien. Die korting wordt verlaagd naar 258 euro, waardoor je dus meer belasting gaat betalen. Een gemiddeld huishouden gaat door deze maatregelen 130 euro per jaar meer betalen.

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding omhoog

De belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers stijgt van maximaal 150 euro per maand naar maximaal 170 euro. Met de maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren.

Bijtelling elektrische auto

Leaserijders die een elektrische auto nemen van meer dan 50.000 euro gaan meer belasting betalen. Voor elektrische auto's geldt nu een bijtelling van 4 procent. Daardoor is het voor leaserijders voordelig om in een elektrische auto te rijden. Maar vanaf 1 januari geldt die 4 procent alleen nog over de eerste 50.000 euro van de prijs van een auto. Over de rest geldt dan de standaardbijtelling voor leaseauto's van 22 procent.

Maximale hypotheekrenteaftrek lager

Al een aantal jaar gaat de maximale hypotheekrenteaftrek stapje voor stapje omlaag. Dit jaar gaat die van 49,5 naar 49 procent. Alleen mensen met een inkomen in de hoogste belastingschijf (boven de 68.500) euro kunnen hierdoor minder hypotheekrente aftrekken.

Expatregeling verkort

Expats kunnen vanaf nu nog maar vijf jaar lang geen belasting betalen over 30 procent van hun loon. Dat was acht jaar. Er is wel een overgangsregeling voor bestaande gevallen. Die mogen tot eind 2020 alsnog van de regeling gebruik maken, ook al hebben ze de limiet van vijf jaar bereikt.

Langer partnerverlof

De partner van de moeder van een pasgeboren baby krijgt vanaf 1 januari een volledige werkweek 100 procent betaald verlof. Dat was twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 wordt de regeling verder uitgebreid, dan kunnen partners bovenop die werkweek nog vijf weken verlof krijgen, met behoud van 70 procent van hun loon.

Ook langer adoptie- of pleegzorgverlof

Ook het verlof voor mensen die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen wordt langer, van vier naar zes weken. Mensen hebben dan recht op volledig betaald verlof.

Kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag

De kinderopvangtoeslag stijgt dit jaar voor alle ouders. Die gaan er daardoor een paar honderd euro tot wel een paar duizend euro op vooruit. Ook komen meer gezinnen in aanmerking voor het kindgebonden budget, het maximale inkomen daarvoor gaat van 58.500 euro naar ongeveer 75.000 euro. En de meeste gezinnen die al recht hebben op het kindgebonden budget krijgen meer.

De kinderbijslag gaat ook omhoog, voor kinderen tot 6 jaar met ruim 60 euro per jaar, voor kinderen tussen 6 en 12 met bijna 80 euro en voor kinderen tot 18 jaar met ongeveer 90.

Kindermishandeling altijd melden

Mensen die werken in de kinderopvang of zorg moeten vermoedens van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld voortaan altijd melden. Tot nu toe mochten ze ook besluiten zelf hulp te verlenen, zonder een melding te doen bij Veilig Thuis. Vanaf 1 januari moeten ze, ook als ze zelf hulp verlenen, altijd Veilig Thuis inschakelen.

Pedagogisch beleidsmedewerker bij kinderopvang

Kinderopvangbedrijven moeten voortaan werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Die coacht de andere medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en houdt zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. De beleidsmedewerker hoeft niet fulltime in dienst te zijn, kleine bedrijven kunnen bijvoorbeeld zzp'ers inhuren.

Kinderen per medewerker kinderopvang

Bij kinderopvangbedrijven mogen er in een groep nog maar maximaal drie baby's tot 1 jaar per medewerker zijn. Dat waren er vier. Bij de buitenschoolse opvang (7 tot 13-jarigen) gaat het maximale aantal kinderen per medewerker juist omhoog, van tien naar twaalf. Hierdoor wordt kinderopvang waarschijnlijk iets duurder, maar tegelijkertijd gaat de toeslag ook omhoog.

Basispakket zorgverzekering

Er komen dingen bij in het basispakket:

  • Begeleiding en advies voor mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht.
  • Vervoer voor patiënten van en naar consulten, onderzoek en controles die samenhangen met een behandeling.
  • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste behandeling vergoed, nu moet je de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen.

Er gaan ook dingen uit het basispakket: paracetamol en voedingssupplementen zoals vitaminen en mineralen, die je ook zonder recept bij de apotheek of drogist kunt krijgen, worden niet meer vergoed.

De premie voor een basisverzekering stijgt volgend jaar met gemiddeld 5,7 procent.

De eigen bijdrage voor medicijnen wordt maximaal 250 euro. Tot nu toe was daarvoor geen maximum, waardoor de eigen bijdrage voor sommige mensen hoog kon oplopen.

Registratie implantaten

Er gaat beter bijgehouden worden wie er allemaal pacemakers, borstimplantaten, heup- en knieprothesen of andere implantaten hebben. Want artsen moeten dit voortaan verplicht in iemands elektronisch patiëntendossier opnemen. En van daaruit komt die info in een landelijk implantatenregister terecht.

Eigen bijdrage WMO niet meer inkomensafhankelijk

Vanaf vandaag is er een standaard eigen bijdrage van 17,50 euro per vier weken voor mensen die WMO-zorg nodig hebben. Die eigen bijdrage was inkomensafhankelijk. Mensen met een beperking met een middeninkomen zijn hierdoor minder geld kwijt aan de eigen bijdrage.

Inkomensbijtelling langdurige zorg verlaagd

Ouderen in verpleeghuizen hoeven minder in te teren op hun eigen vermogen om hun eigen bijdrage te betalen. Want de zogeheten vermogensinkomensbijtelling wordt verlaagd van 8 naar 4 procent.

Schadevergoeding voor nabestaanden

Het wordt makkelijker voor nabestaanden van iemand die is overleden door een verkeersongeluk, bedrijfsongeval, medische fout of geweld om een schadevergoeding te krijgen. Ze hebben voortaan namelijk recht op een bedrag van 12.500 tot 20.000 euro per persoon, te betalen door de verantwoordelijke. Ook als iemand ernstig en blijvend letsel oploopt hebben partners, kinderen en ouders hier recht op.

Sluiting drugspanden

Burgemeesters kunnen drugspanden in hun gemeente makkelijker sluiten. Dat kan voortaan ook als er apparatuur en chemicaliën worden gevonden die duidelijk bestemd zijn voor het telen of maken van drugs. Tot nu toe kon een pand alleen gesloten worden als er drugs werden gevonden of daar werden verkocht of afgeleverd.

Kentekenregistratie

De politie mag kentekens, die met camera's op snelwegen en andere wegen geregistreerd worden, voortaan vier weken bewaren. Nu mogen alleen 'verdachte' kentekens bewaard worden, 'onverdachte' moeten meteen gewist worden. Maar volgens de overheid kunnen deze kentekengegevens ook van belang zijn voor het opsporen van misdrijven.

Verkeersboetes omhoog

De boetes voor verkeersovertredingen gaan weer iets omhoog. Zo gaat die voor door rood licht rijden van 230 naar 240 euro. En 10 kilometer te hard rijden binnen de bebouwde kom kost je 72 euro in plaats van 70. Nieuw is dat je voor boetes vanaf 75 euro een betalingsregeling kan treffen. Dan hoef je 'm dus niet in een keer helemaal te betalen. Dat was vanaf 225 euro.

Wet forensische zorg

De Wet forensische zorg gaat deels in. Daardoor krijgt de minister voor Rechtsbescherming meer mogelijkheden om in te grijpen in tbs-instellingen, als de veiligheid in het geding komt. Ook kunnen het Openbaar Ministerie, de reclassering en aanbieders van forensische zorg makkelijker gegevens uitwisselen.

Maatregelen tegen rechters

Er komen meer mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag een disciplinaire maatregel op te leggen, zoals een berisping door de Hoge Raad of een schorsing.

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd stijgt opnieuw, nu met 4 maanden. Dus van 66 jaar in 2018 naar 66 jaar en 4 maanden in 2019. In 2020 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar en 8 maanden en in 2021 67 jaar.

Pensioen automatisch mee

Als je van baan wisselt en je hebt een pensioen van minder dan 474 euro per jaar opgebouwd bij je oude werkgever, dan wordt dat automatisch samengevoegd met je nieuwe pensioen. Tot nu toe kreeg je kleine pensioenbedragen tussentijds uitbetaald.

Minipensioen vervalt

Vanaf vandaag vervallen zogeheten minipensioenen. Dat zijn hele kleine pensioenen die je maximaal 2 euro per jaar zouden opleveren. Het zijn er meer dan 200.000 en pensioenfondsen hebben er veel kosten aan, terwijl het bedrag minimaal is. Mensen hebben zo'n pensioen door baantjes die ze maar heel even gehad hebben.

Minimumloon omhoog

Het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon worden aangepast, dat gebeurt twee keer per jaar. Voor mensen van 22 en ouder stijgt het van 1594,20 naar 1615,80 euro per maand.

Postzegel duurder

Een brief of kaartje sturen wordt iets duurder. Een postzegel voor Nederland gaat van 83 naar 87 cent, voor het buitenland van 1,40 naar 1,45 euro.

Gemeentelijke herindelingen

Door fusies tussen gemeenten daalt het totale aantal gemeenten vanaf vandaag met 25 naar 355. De provincie Utrecht wordt iets groter en Zuid-Holland kleiner, want de gemeenten Leerdam en Zederik lagen in Zuid-Holland, maar fuseren met Vianen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, die bij de provincie Utrecht gaat horen.

Snavelknippen verboden

Het wordt verboden om snavels van kippen en kalkoenen af te knippen. Die maatregel wordt genomen om het dierenwelzijn te verbeteren. Van een groot deel van de kippen werd de snavel al niet meer afgeknipt.

Informatieplicht energiebesparing

Ruim 100.000 wat grotere bedrijven en instellingen moeten verplicht gaan melden welke maatregelen ze nemen om energie te besparen. Ze waren al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Maar tot nu toe werd deze wet nauwelijks gehandhaafd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl