CO2-uitstoot
NOS Nieuws

Milieuorganisaties dreigen Klimaatakkoord niet te tekenen

  • Heleen Ekker

    redacteur Binnenland

  • Heleen Ekker

    redacteur Binnenland

De milieuorganisaties die aan tafel zitten bij de onderhandelingen over een klimaatakkoord, dreigen dat akkoord niet te tekenen. Ze vinden dat negen maanden onderhandelen nog veel te weinig heeft opgeleverd voor de verduurzaming van Nederland.

Het is bijvoorbeeld "nog volstrekt onduidelijk waar de rekening komt te liggen". De vrees is dat grote bedrijven worden ontzien en vooral huishoudens voor de kosten opdraaien. Ook is onduidelijk hoe partijen aan de afspraken gehouden kunnen worden.

Op een bijeenkomst vanmiddag praatten Milieudefensie, Greenpeace, Natuur en Milieu en de Natuur- en Milieufederaties de media bij over de voortgang van de onderhandelingen aan de verschillende 'klimaattafels'.

Knelpunten

Aan elke tafel zijn volgens de milieuorganisaties nog grote knelpunten. Zo is er bij de elektriciteitstafel nog altijd onenigheid over de al eerder aangekondigde invoering van een CO2-prijs. Daarnaast zijn de milieuorganisaties ontstemd omdat er nog onvoldoende aandacht is voor ecologie en natuur in de Noordzee, nu daar op grote schaal windparken gebouwd gaan worden.

Op het gebied van mobiliteit betwijfelen ze of er voldoende duurzame biobrandstof beschikbaar is. Ook vinden ze dat de fiets en het openbaar vervoer onvoldoende worden gestimuleerd. In de landbouwsector is eigenlijk alleen de glastuinbouw goed bezig, stellen ze, maar voor de rest zijn nog geen afspraken gemaakt. "De boer krijgt nu geen zekerheid welke kant het opgaat", aldus Marjolein Demmers van Natuur en Milieu.

Kabinet staat op de rem

Ook de opslag van CO2 in lege gasvelden is een bron van onenigheid. De milieu-organisaties blijven zich hiertegen verzetten, maar kabinet en bedrijfsleven zien hier juist een belangrijk deel van de oplossing.

Alles bij elkaar opgeteld ontbreekt het volgens de organisaties aan een echt plan om in 2030 de uitstoot te halveren. "Opvallend genoeg is het vaak het kabinet zelf dat op de rem staat", zegt Annie van de Pas van de Natuur- en Milieufederaties. Zo wil het kabinet niet praten over een kilometerheffing.

Ook houdt het kabinet volgens de organisaties te veel de hand op de knip, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag hoe ook de mensen met lagere inkomens de verduurzaming van hun huis moeten betalen. De organisaties hopen dat de andere partijen de komende weken in beweging komen. Ze hopen nog altijd dit jaar een akkoord te kunnen sluiten. Annie van de Pas: "Daarom luiden we nu de noodklok. Want wat er nu ligt, is niet genoeg."

Lees ook:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl