anp

De schadevergoedingsregeling voor defensiemedewerkers die ziek zijn geworden door het werken met chroom-6-verf moet worden verruimd. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, waaronder de regeringspartijen D66 en CDA. Ook oppositiepartijen pleiten voor een meer genereuze regeling.

Er moet volgens Kamerleden ruimhartiger worden omgegaan met claims van slachtoffers en nabestaanden. De regeling doet nu geen recht aan de slachtoffers, zei D66-Kamerlid Belhaj.

Staatssecretaris Visser kondigde de regeling in juni aan, toen zij ook excuus aanbood voor de fouten die door de krijgsmacht gemaakt zijn bij het werken met de verf. Honderden medewerkers werden aan chroom-6 blootgesteld, terwijl defensie op de hoogte was van de gevaren van de verf.De verf met chroom-6 wordt gebruikt voor onder meer vliegtuigen, omdat hij goed beschermt tegen roest. Al geruime tijd is bekend dat de verf kankerverwekkend is.

Werknemers en oud-werknemers met zeer ernstige klachten waarvan aannemelijk is dat ze veroorzaakt zijn door de chroomhoudende verf, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Voorafgaand aan deze regeling keerde defensie ook tegemoetkomingen uit, maar sinds juni verloopt de compensatie via deze regeling. Van de honderden medewerkers die zich hebben gemeld is tot nu toe aan 136 mensen een bedrag tussen de 5000 en 40.000 euro uitgekeerd.

Partijen in de Kamer vinden de bedragen soms te laag. Ook pleiten ze voor versoepeling van de criteria om voor de vergoeding in aanmerking te komen. Er zouden meer ziekten onder de regeling moeten vallen.

GroenLinks Kamerlid Diks: " Nu worden alleen ziektes erkend waarvan met hard wetenschappelijk bewijs aangetoond kan worden dat ze veroorzaakt zijn door chroom-6. Maar tientallen mensen zitten met andere ziekten thuis en hebben ook een lagere levensverwachting".

Diks vindt daarom dat de staatssecretaris het RIVM nieuw onderzoek moet laten doen naar verbanden tussen werken met chroom-6 en andere ziektetypes, zoals auto-immuunziektes. Ook wil GroenLinks dat ex-medewerkers medisch worden onderzocht.

Onafhankelijke stichting

CDA-Kamerlid Bruins Slot vraagt het kabinet ook om een onafhankelijke stichting die de regeling uitvoert. "Het is goed dat er een collectieve regeling is. Dat voorkomt jarenlange juridische gevechten die zwaar kunnen zijn voor de getroffenen. Maar de regeling wordt deels door defensie uitgevoerd, en dat is nou net de organisatie die mensen aan de verf blootstelde en al jarenlang wist dat er iets mis was. Dat schept weinig vertrouwen".

Staatssecretaris Visser verdedigt de regeling zoals hij nu is ingevoerd. "Dit is in samenspraak met de vakbonden overeengekomen, de regeling is collectief om het voor de betrokkenen makkelijker te maken. Het gaat nu met name om immateriële schade. Vervolgens hebben mensen ook nog het recht om andere procedures te starten."

Wel zegde Visser toe te willen kijken of de uitvoering van de regeling, nu ondergebracht bij het ABP, anders moet.

Andere verf gebruiken

Een deel van de Kamer, waaronder regeringspartij D66, wil dat defensie onmiddellijk met de chroom-6 verf stopt.

Nieuwsuur berichtte gisteren dat AkzoNobel al in 2012 meldde dat er een alternatieve, chroomvrije verf beschikbaar was. Volgens Visser loopt er een onderzoek naar deze verf maar is dat onderzoek nog niet klaar.

STER reclame