Mbo'ers in de klas ANP

Mbo-studenten malen niet om titels, 'die voegen voor ons niks toe'

time icon

Een titel voor afgestudeerde mbo'ers, net als voor hbo'ers en wo'ers: GroenLinks kwam vanochtend met een plan voor die "blijk van erkenning". Minister Van Engelshoven noemde het vervolgens "een sympathieke gedachte", maar nu blijkt dat mbo'ers zelf helemaal niet zitten te wachten op een titel.

"Wij vinden het niet per se nodig om extra titels toe te voegen", zegt Timon van Engen, voorzitter van de mbo-jongerenorganisatie JOB. Hij deed na het nieuws van vanochtend rondvraag onder de leden. "Het mbo onderscheidt zich juist door het werk dat verricht wordt. We bakken brood, we bouwen auto's en verzorgen mensen. In plaats van te investeren in naamgeving daarvoor, zien we liever dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het onderwijs."

GroenLinks lanceerde vanochtend het idee om afgestudeerde mbo'ers de titels Sk., Crf., of Exp. te geven. Die staan voor Skilled, Craftsman en Expert. Door voor Engelse woorden te kiezen, hoopt GroenLinks dat de titels een internationale uitstraling krijgen.

"Als de studenten vinden dat het hen helpt, dan zou dit een belangrijk signaal zijn voor mij", zei minister Van Engelshoven van Onderwijs in een reactie. Maar voor de studenten hoeft het dus niet zo nodig.

Opwaardering

GroenLinks-Kamerlid Özdil, de bedenker van het plan, ziet de titels als een blijk van erkenning. "Mbo'ers horen tot de top van de wereld." Hij wijst erop dat mbo'ers voortaan ook al 'studenten' gaan heten in plaats van 'deelnemers'. "Ik zie niet in waarom deze groep op het punt van de titels anders behandeld zou moeten worden dan afgestudeerde wo'ers of hbo'ers", zegt hij.

Het voorstel van GroenLinks past in de verdere opwaardering van het middelbaar beroepsonderwijs. Ruim 3,5 miljoen werknemers in Nederland hebben een mbo-diploma. Lange tijd had deze beroepsgroep te maken met een minderwaardig imago, maar de laatste tijd groeit de waardering voor het praktische werk dat zij uitvoeren en daarmee ook de erkenning voor deze vakmensen.

Persoonlijk zie ik liever dat we dit samen met andere landen doen en dat hier dus ook een gezamenlijk draagvlak voor wordt gevormd.

Timon van Engen, JOB

JOB maakte zich er eerder en met succes sterk voor dat mbo'ers zich voortaan student mogen noemen, zodat ze van dezelfde voordelen gebruik kunnen maken als andere studenten. Dit voorstel van Özdil komt echter niet uit hun koker. "Özdil zegt de eerste te willen zijn en het goede voorbeeld te willen geven in Europa. Persoonlijk zie ik liever dat we dit samen met andere landen doen en dat hier dus ook een gezamenlijk draagvlak voor wordt gevormd", zegt Van Engen.

Özdil wil zijn idee inbrengen bij de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Als het kabinet zijn plan niet overneemt, komt hij zelf met een initiatiefwet. Dat is niet per se waar het mbo behoefte aan heeft, meent Van Engen. "Het draait in het mbo om de skills, daarin onderscheidt het onderwijs zich. Het zou zinvol zijn als de landen om ons heen die vaardigheden erkennen. Daarvoor is het belangrijk om te kijken hoe het in andere landen is geregeld, en wat de titels zijn die internationaal worden erkend."

STER Reclame