ANP

Europese auto's moeten in 2030 zo'n 35 procent minder CO2 uitstoten dan nu. Dat betekent in de praktijk dat een groot deel van het wagenpark uit elektrische auto's zal bestaan. Nederland wilde een ambitieuzer doel, maar slaagde er niet in om dat erdoor te krijgen.

De irritaties waren de hele dag voelbaar in Luxemburg, waar de Europese ministers van Milieu bij elkaar waren. Na het alarmerende IPCC-rapport over het klimaat, wilden veel ministers een ambitieus akkoord. Nederland eiste 40 procent CO2-reductie, net als de Scandinavische landen, Ierland en Slovenië. Ook Frankrijk pleitte toen nog voor strenge eisen.

Maar op dat moment was al duidelijk dat de Duitse bondskanselier Merkel zich intensief bemoeide met de gesprekken en dat zij 40 procent een veel te hoge ambitie vindt. De Duitse auto-industrie zou kunnen lijden onder strenge eisen. Duitse autobouwers zijn heel goed in het maken van auto's met een verbrandingsmotor, maar auto's met een accu hebben ze nog nauwelijks gemaakt. Daarmee brengen de eisen de banen van miljoenen mensen in gevaar, zegt Duitsland.

Onbetaalbaar

Oost-Europa was het al met Merkel eens. Daar leeft de angst dat de elektrische auto's onbetaalbaar zijn voor de bevolking. Duitsland zocht vervolgens toenadering tot Frankrijk en kreeg ook dat land achter zich. Daardoor kon de ambitie omlaag naar 35 procent minder uitstoot.

Tot hun eigen frustratie werden de meer ambitieuze landen buitenspel gezet. De Luxemburgse staatssecretaris zei dat hij "sprakeloos" is over het verloop van de ontmoeting. De Deense minister noemde een eerder voorstel dat veel leek op het uiteindelijke voorstel "een groene auto waar je maar heel even aan hoeft te krabben om te zien dat daaronder een inktzwarte laag zit".

Urgenda

Voor Nederland was staatssecretaris Van Veldhoven bij het overleg. "Nederland had hoge ambities. De Urgenda-uitspraak toont nog maar eens aan hoe belangrijk het is om alles op alles te zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Ik was verder gegaan dan 35 procent."

De EU heeft eerder in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat het zijn uitstoot met 40% zal verminderen, maar hoe dat moet gebeuren is niet afgesproken. Nu auto's een minder ambitieus doel krijgen dan Nederland wilde, moet de vermindering van de uitstoot uit andere sectoren komen.

STER reclame