NOS Nieuws

Kabinet overweegt uit principe nieuwe stappen in zaak-Urgenda

Het kabinet overweegt om principiële redenen in cassatie te gaan tegen het arrest dat het meer aan CO2-reductie moet doen, Volgens minister Wiebes gaat het om de vraag "of je vindt dat de rechter het mag overnemen van politici".

Het arrest van het gerechtshof in Den Haag bekrachtigt het eerdere vonnis in de zaak van klimaatorganisatie Urgenda. Die organisatie vindt dat de overheid ervoor moet zorgen dat er in 2020 minimaal 25 procent minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990.

Wiebes wijst erop dat er sinds de vorige uitspraak niets is veranderd. "We waren gehouden aan die 25 procent reductie en dat blijft zo." Hij studeert nu op mogelijkheden om de zaak nog een keer juridisch aan te kaarten. Want hij vraagt zich nog steeds af of de rechter niet te veel op de stoel van de regering gaat zitten door te zeggen dat die er harder aan moet trekken.

'Binnen bereik'

De minister van Economische Zaken en Klimaat zegt dat het kabinet vaart op metingen en ramingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. "De laatste meting zei dat het doel binnen bereik lag, zij het niet ruim." Hij zegt dat het kabinet steeds blijft zoeken naar manieren om het klimaatbeleid verder te verbeteren en dat daar geen rechterlijke uitspraken voor nodig zijn.

"De rechter zegt nu dat we die 25 procent moeten halen, maar óf we die halen is afhankelijk van de ramingen", zegt hij.

Wiebes: Urgendazaak gaat om balans tussen rechter en politiek'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl