NOS Nieuws

Klimaatdoel is haalbaar, maar Nederland zit nu nog in Europese achterhoede

Het doel van het klimaatakkoord is helder: in 2030 moet Nederland minimaal 49 procent minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Maar dan moet de politiek wel keuzes maken, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De doelstelling voor 2030 staat in het regeerakkoord van het kabinet. Rutte III wil ook binnen de EU het voortouw nemen. Maar we komen van ver, blijkt uit onderstaande grafieken.

Uitstoot van broeikasgassen

Waar landen als Cyprus, Portugal en Spanje de afgelopen decennia meer broeikasgassen zijn gaan uitstoten, weten de meeste landen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Nederland hangt onderin de lagere middenmoot. We drongen onze uitstoot met 12 procent terug tot 2016. Dit is overigens te danken aan het terugdringen van de uitstoot van methaan en lachgas, aangezien de CO2-uitstoot in deze periode niet daalde. Van de 28 EU-landen staat Nederland op plek 20.

Hernieuwbare energie

Zonne-energie, biomassa en wind-energie: deze vormen van schone energie zijn belangrijk om de doelstellingen in het klimaatakkoord te realiseren. Want het is duurzame energie, die het milieu niet schaadt.

De overheid wil de komende jaren inzetten op meer hernieuwbare energiebronnen. Tot nu toe deed Nederland het op dit vlak nog niet erg goed in vergelijking met andere Europese landen. Alleen Luxemburg deed het in 2016 slechter.

Qua hernieuwbaar energieverbruik blijft Nederland steken op 6 procent van het binnenlandse energieverbruik. Hieronder zie je de meest recente cijfers die voor alle landen beschikbaar zijn.

Uitstoot per hoofd

Per hoofd van de bevolking behoort Nederland tot de koplopers als het gaat om broeikasgasuitstoot per hoofd van de bevolking. Uit cijfers blijkt dat de uitstoot van broeikasgas CO2 de laatste jaren nagenoeg onveranderd hoog blijft.

Er zijn maar vijf landen binnen de EU waar de uitstoot per persoon hoger is dan in Nederland.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl