De fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen in de Tweede Kamer
NOS Nieuws

Klimaatakkoord komt er dit jaar niet, spanning in coalitie

De regeringspartijen worden het niet eens over de klimaatmaatregelen voor burgers en bedrijven. Een ambitieus klimaat- en energieakkoord, zoals aangekondigd bij de start van dit kabinet, gaat er dit jaar niet komen.

VVD en CDA vinden de plannen waar bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de afgelopen tijd over hebben onderhandeld aan de zogenoemde 'klimaattafels' te vaag. De twee partijen voelen er niets voor om voorstellen over te nemen die het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving niet concreet genoeg vinden.

Ambitie

D66 en ChristenUnie willen vasthouden aan de ambitie die dit kabinet heeft uitgesproken, om de CO2-uitstoot fors te verlagen. De gedachte van deze partijen is dat Nederland ergens moet beginnen, omdat het anders te laat is.

Het gaat om vraagstukken als het subsidiëren van elektrisch rijden, het stimuleren van de tweedehands elektrische automarkt, het verhogen van de gasrekening van huishoudens en het bedrijfsleven, warmwaterpompen en isolatie in woningen en het belasten van CO2-uitstoot door de grote industrie.

Spanning

Politiek verslaggever Ron Fresen: "De gesprekken van de regeringspartijen verlopen heel erg moeizaam, de spanning loopt al dagen hoog op. Er staat politiek veel op het spel want D66 en ChristenUnie zitten vooral in dit kabinet omdat het het groenste ooit moest worden." De partijen zijn het vooral niet eens over waar de rekening van de toekomstige klimaatmaatregelen komt te liggen.

Het kabinet worstelt met de vraag hoe hoog die rekening mag zijn zonder dat burgers en bedrijven afhaken. Minister Wiebes zegt dat het kabinet ernaar blijft streven de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden. "We weten allemaal dat het eerst geld gaat kosten. Maar op termijn gaan we het terugverdienen door een lagere energierekening."

Overzicht klimaattafels

In juli hebben de deelnemers aan vijf 'klimaattafels' met de thema's elektriciteit, mobiliteit, industrie, landbouw en bebouwing hun plannen aan het kabinet gepresenteerd. Het was de bedoeling dat de beide planbureaus ze zouden doorrekenen om te bepalen wat de kosten zouden zijn en wat die investeringen concreet voor de klimaatdoelen zouden opleveren.

Maar dinsdag werd duidelijk dat de klimaatplannen te vaag zijn voor doorrekening. PBL en CPB komen daarom morgen met een 'analyse', in plaats van de eerder aangekondigde doorrekening. Een definitief klimaatakkoord zit er dus dit jaar niet in, en de verwachting is dat het volgend jaar tot aan de zomer kan duren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl