De nieuwe kolencentrale in de Eemshaven
NOS Nieuws

Nederland pas op de helft met terugdringen broeikasgassen

Nederland is nog ver verwijderd van het doel om de CO2-uitstoot flink terug te dringen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De totale uitstoot van broeikasgassen was het afgelopen jaar 13 procent gedaald ten opzichte van 1990. In 2015 bepaalde de rechter in de zogenoemde Urgenda-klimaatzaak dat Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25 procent moet hebben teruggebracht. "Als we de doelstelling willen halen, moeten we de komende drie jaar dus eigenlijk net zoveel doen als in de afgelopen 27 jaar", zegt Cor Pierik van het CBS.

Datzelfde jaar spraken 195 landen in het klimaatakkoord van Parijs af de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden. In het regeerakkoord werd vorig jaar vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 zelfs met 49 procent moet zijn verminderd.

CO2

De CO2-uitstoot in Nederland lag vorig jaar op hetzelfde niveau als in 1990, terwijl de sectoren die de meeste uitstoot veroorzaken in die periode omvangrijker werden. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat door menselijke activiteiten wordt geproduceerd.

Het aandeel CO2 in de totale uitstoot van broeikasgassen steeg wel, omdat de uitstoot van andere broeikasgassen - methaan, lachgas en F-gassen - halveerde.

"Het kabinet blijft zeggen 'we staan achter het akkoord van Parijs', maar de CO2-uitstoot is nog net zo hoog als in 1990", schrijft Urgenda in een reactie. De klimaatorganisatie benadrukt dat daling van de hoeveelheid broeikasgassen vooral veroorzaakt wordt door de andere broeikasgassen. "Het is echter de CO2 die het langste blijft hangen in de atmosfeer en die het meeste effect heeft op klimaatverandering."

Kolen- en electriciteitscentrales

Energiebedrijven, van alle sectoren de grootste koolstofdioxide-producent, stootten het afgelopen jaar ruim 20 procent meer CO2 uit dan in 1990. Dit heeft te maken met de nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven. Bij plannen tot de bouw van de centrales, in 2007, werd afgesproken dat de CO2 onder de grond zou worden opgeslagen, maar dit gebeurt nog altijd niet.

De elektriciteitsproductie lag vorig jaar 54 procent hoger dan in het ijkjaar. Door het hogere rendement van de elektriciteitscentrales steeg de CO2 uitstoot minder sterk dan de productie.

De chemische, aardolie- en basismetaalindustrie hebben het afgelopen jaar 14 procent minder CO2 uitgestoten dan in 1990, terwijl de productie ongeveer met de helft groeide. Dit komt onder meer door maatregelen die bedrijven hebben getroffen om de uitstoot te verminderen.

De CO2-uitstoot per vierkante meter was het grootst in Velsen, Geertruidenberg en Rotterdam, waar de elektriciteitscentrales en grote industrieën gevestigd zijn.

Huishoudens en wegverkeer

Ook in de sector gebouwde omgeving, waar huishoudens onder vallen, was er sprake van een daling. Door onder meer betere isolatie en hoogrendementsketels werd er 17 procent minder CO2 uitgestoten. Het aantal woningen steeg met 32 procent van 5,8 naar 7,7 miljoen.

De uitstoot door het wegverkeer steeg juist: met 12 procent ten opzichte van 1990, terwijl het aantal gereden kilometers door motorvoertuigen in die periode met 42 procent steeg.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl