Arbeidsgehandicapten aan het werk bij Tata Steel
NOS Nieuws

'Snel duidelijkheid nodig voor arbeidsgehandicapten'

Grote opluchting onder arbeidsgehandicapten nu het kabinet afziet van het plan om werkgevers de mogelijkheid te bieden hen onder het minimumloon te betalen. Maar daarmee is nog steeds niet duidelijk met welke maatregelen het kabinet wél komt om meer arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. Bonden en organisaties willen zo snel mogelijk overleg in Den Haag.

Om meer mensen met een beperking aan werk te helpen, wilde het kabinet werkgevers de mogelijkheid geven om deze mensen te betalen op basis van hun productiviteit, ook als dat minder is dan het minimumloon.

Het loon zou dan moeten worden aangevuld door de gemeente, de zogenaamde loondispensatie. Dat zou voor werkgevers een hoop rompslomp schelen en het makkelijker maken arbeidsgehandicapten aan te nemen.

Het plan leidde tot een storm van kritiek. Want in de praktijk zou dit betekenen dat werknemers die eigen vermogen hebben (vanaf 5000 euro) of een partner met inkomen, niet in aanmerking zouden komen voor een aanvulling op hun loon tot het minimumloon.

Het College voor de Rechten van de Mens signaleerde een onrechtmatige ongelijkheid tussen werknemers met en zonder en beperking. Bovendien stelde het Centraal Planbureau eerder dit jaar vast dat het plan niet zou leiden tot nieuwe banen.

Heel blij

"We zijn dus heel blij dat dit plan van tafel is", zegt directeur Jan-Jaap de Haan van Cedris, een landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid. "Maar daarmee zijn we er niet. Nu moeten we met de staatssecretaris gaan bekijken wat ervoor in de plaats komt om meer mensen met een beperking aan werk te helpen."

Mensen met een arbeidsbeperking vallen ook onder de nieuwe Participatiewet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldde deze week dat die nieuwe wet vooralsnog ook niet leidt tot meer mensen die aan werk komen.

"Er is met de Participatiewet 1,8 miljard euro bezuinigd", zegt directeur De Haan. "Niet gek dat er minder mensen aan de slag komen. Iemand met een beperking kost ook geld. Je hebt bijvoorbeeld een jobcoach nodig of aanpassingen op de werkvloer."

Complex

Bij Divosa, een organisatie die gemeenten ondersteunt bij sociale vraagstukken, wijzen ze ook op de complexiteit van de huidige regelgeving. "Dat is voor de gemeenten ingewikkeld, maar ook voor de werkgevers. Het maakt het in ieder geval niet aantrekkelijker om iemand met een beperking aan te nemen."

De organisatie is opgelucht dat het kabinet het plan voor loondispensatie heeft geschrapt, maar vraagt zich wel af wat er nu voor in de plaats komt. "Er verandert niets aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de talenten van mensen te zien en de reguliere arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doel is immers nog niet bereikt."

Werken moet lonen

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland waren eerder positief over het voorstel voor loondispensatie, hoewel ze zeggen dat dat niet zou moeten betekenen dat mensen daardoor in hun portemonnee overhouden. "Werken moet gewoon lonen. Het gaat ondernemers om een werkbare regeling", zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

"Dit plan was er om het voor werkgevers makkelijker te maken om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen", aldus een woordvoerder van VNO-NCW. "Nu zijn we benieuwd hoe het kabinet de bureaucratie voor de werkgevers dan wel wil gaan verminderen."

Staatssecretaris Van Ark wil snel met alle betrokken partijen om tafel om tot een alternatief plan te komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl