NOS NieuwsAangepast

Nederlandse boer mag langer mest uitrijden, ook EU komt boeren tegemoet om droogte

Nederlandse boeren mogen langer mest uitrijden, zodat gewassen in het najaar nog kunnen groeien. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Landbouw vandaag bekendgemaakt.

Ook de EU neemt maatregelen om de gevolgen van de droogte voor boeren te verzachten. Europese lidstaten krijgen ruimte om de jaarlijkse inkomenssteun aan boeren eerder uit te betalen en om hen vrij te stellen van bepaalde regels. Zo moeten landbouwbedrijven veevoer kunnen verbouwen op braakliggend terrein, vindt de Europese Commissie. Iedere EU-lidstaat kan besluiten om wel of niet met de voorstellen mee te gaan.

Veel boeren, ook in Nederland, stevenen af op een miljoenenschade doordat hun oogsten tegenvallen vanwege het droge weer. Ook dreigen er tekorten aan veevoer te ontstaan: gras en mais groeien niet, waardoor koeien nu al van de wintervoorraad moeten eten.

Meer veevoer

Volgens de huidige EU-regels mogen boeren niet al hun land verbouwen: er moet ook een gedeelte braak blijven liggen, bijvoorbeeld om de biodiversiteit te vergroten.

De Europese Commissie geeft boeren die kampen met droogte nu een vrijstelling voor deze 'vergroeningseis'. Die boeren kunnen het braakliggende land dan gebruiken om extra veevoer te verbouwen.

Het Nederlandse ministerie van Landbouw was al met de Commissie in gesprek over versoepeling van de vergroeningseis. Er is nog geen officiële reactie op de nieuwe voorstellen, maar "het is in ieder geval goed dat de Europese Commissie welwillend is en meedenkt", zegt een woordvoerder.

Inkomenssteun

De EU vindt ook dat boeren een deel van de inkomenssteun die ze ieder jaar krijgen al eerder moeten kunnen ontvangen. Normaal gesproken krijgen Europese boeren die EU-subsidie uitbetaald in december, nu kunnen ze al in oktober aanspraak op maken op een groot deel daarvan, zegt de Europese Commissie.

Land- en tuinbouworganisatie LTO hoopt dat dit er niet toe leidt dat boeren straks langer op het resterende bedrag moeten wachten.

Het uitbetalen van de inkomenssteun loopt via de EU-lidstaten. Voor de Nederlandse boeren regelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de uitbetaling. Maar het is nog niet zeker of Nederland meegaat met het voorstel van de Europese Commissie. De woordvoerder van het ministerie van Landbouw wijst erop dat de betalingen in Nederland nu al heel goed geregeld zijn.

Volgens de woordvoerder gaat Nederland nu "welwillend" naar de twee voorstellen van de EU kijken. "We moeten daar nog een besluit over nemen." LTO laat weten over het algemeen tevreden te zijn met de "snelle toezeggingen".

Schadevergoeding

Overigens wijst de Europese Commissie erop dat boeren ook nu al 80 procent vergoed kunnen krijgen van schade die is ontstaan door de droogte. Ook kunnen boeren eens in de drie jaar aanspraak maken op 15.000 euro schadevergoeding.

Het ministerie van Landbouw zegt echter dat financiële compensatie in Nederland op dit moment nog niet aan de orde is. Tijdens een persconferentie over de droogte vanmiddag noemde directeur-generaal Marjolijn Sonnema de droogte een "verzekerbaar risico".

Ze wees op de brede weersverzekering die Nederlandse boeren kunnen afsluiten en die schade door overvloedige regen, hagel en extreme droogte dekt. "De overheid draagt hier in financieel opzicht fors aan bij. In 2017 ging het om 12 miljoen euro. Dat scheelt de boeren die meedoen zo'n 65 procent op hun premie."

Mest uitrijden

Minister Schouten van Landbouw maakte vandaag al wel bekend dat ze sommige Nederlandse landbouwregels wil versoepelen. Daar hoort ook bij dat boeren langer mest kunnen uitrijden.

Dit was een van de wensen van LTO, die Schouten eerder deze week dringend opriep om maatregelen te nemen. Als boeren mest langer kunnen uitrijden, voorkomt dat een mestoverschot en kunnen gewassen aan het einde van de zomer nog zoveel mogelijk groeien.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl