Stilte voor de storm: na de vakantie is de grootste collegezaal van de UvA te klein om alle eerstejaars kunstmatige intelligentie te herbergen
NOS Nieuws

Oproep voor noodfinanciering studie kunstmatige intelligentie

Het ministerie van Onderwijs moet geld uittrekken om te voorkomen dat universiteiten een studentenstop invoeren voor kunstmatige intelligentie en aanverwante studies. Die oproep doet de Cyber Security Raad (CSR), een adviesorgaan van het kabinet.

Eerder deze maand bleek dat vijf van de zes universiteiten die de opleiding kunstmatige intelligentie aanbieden, de instroom van het aantal studenten gaan beperken of dat overwegen. Ze kunnen de enorme groei van het aantal studenten niet aan. Bij enkele onderwijsinstellingen is sprake van een verdubbeling ten opzichte van het huidige studiejaar. Bij soortgelijke studies als data science en business analytics speelt hetzelfde.

De CSR noemt een studentenstop een ongewenste en zorgelijke ontwikkeling. "We hebben die kennis ontzettend hard nodig, dat is een randvoorwaarde om een veilige digitale economie te hebben", zegt Ineke Dezentjé Hamming van de raad in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is een enorm tekort aan opgeleide jongeren in deze richtingen en dan gooien de universiteiten de deuren dicht. Dat kan natuurlijk niet waar zijn."

Half miljard nodig

De raad heeft minister Van Engelshoven daarom gevraagd om op zeer korte termijn noodfinanciering ter beschikking te stellen aan de universiteiten voor extra capaciteit, zodat in september 2019 alle potentiële studenten voor de bewuste studies ook daadwerkelijk kunnen worden toegelaten. Dezentjé denkt dat al snel een half miljard euro nodig is.

Ook adviseert de raad de minister om een multidisciplinair team samen te stellen dat de universiteiten actief ondersteunt bij het snel vinden van gekwalificeerd personeel en de benodigde middelen. Dezentjé, die ook voorzitter is van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, zegt dat technologiebedrijven mensen kunnen vrijmaken om parttime te gaan doceren op de universiteit.

Volgens de CSR is de vraag naar goed opgeleid personeel door de sterke groei van de digitale economie al groot en zal die in de toekomst alleen maar verder toenemen.

Duitsland

Dezentjé waarschuwt voor het gevaar dat talent naar het buitenland vertrekt of voor een andere studie kiest. Duitsland is volgens haar nu al in trek bij Nederlandse studenten omdat daar enorm veel wordt geïnvesteerd in cyberveiligheid.

Eerder al riepen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland op tot een nationaal actieplan vanwege het tekort aan gekwalificeerde docenten kunstmatige intelligentie en de stijgende onderwijsvraag.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl