ANP
NOS NieuwsAangepast

Pabo's zien aantal aanmeldingen sterk stijgen

Het aantal aanmeldingen bij pabo's, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, blijft toenemen. Dit meldt het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), de organisatie waarin de directeuren van de 24 pabo's samenwerken, op basis van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en een eigen inventarisatie.

Zowel voltijd- als deeltijdopleidingen melden dat het aantal aanmeldingen is gestegen. Op voltijdopleidingen hebben zich 7864 eerstejaars aangemeld, een toename met 11 procent in vergelijking met vorig jaar. Bij deeltijdopleidingen steeg het aantal aanmeldingen met 30 procent naar 1735. Voor zij-instroom - een traject waarbij een aspirant-leraar geen pabo-diploma ontvangt, maar wel lesbevoegd wordt - meldden zich 350 mensen, een verdubbeling vergeleken met het afgelopen studiejaar.

Lerarentekort

LOBO-voorzitter Barbara de Korte is niet verrast door de stijging. Die is volgens haar voor een groot deel toe te schrijven aan de media-aandacht voor het lerarentekort. Het zou mensen die al een pabo-opleiding overwogen het laatste zetje hebben gegeven, aangezien de kans op een baan erg groot is.

Volgens haar speelt de verbeterde cao voor basisschoolleraren die schoolbesturen en vakbonden begin juni overeenkwamen, geen rol bij de toename. "Zeker niet als het gaat om de voltijdstudenten. Als je 18 jaar bent, ga je iets studeren wat je leuk vindt en vanuit de motivatie iets bij te dragen aan de samenleving."

Het effect van de toegenomen populariteit van de pabo zou volgens De Korte "op z'n vroegst volgend jaar" op de basisscholen merkbaar moeten zijn.

Zij-instromers

Een woordvoerster van de PO-raad, de brancheorganisatie van basisschoolbesturen, laat weten verheugd te zijn met de cijfers van het LOBO. "Het is een forse stijging. Dat is heel mooi nieuws gezien het lerarentekort", zegt ze.

Het basisonderwijs dreigt het nieuwe schooljaar in te gaan met een tekort van bijna 1300 leraren, bleek uit een onderzoek van de PO-raad. Waar scholen de afgelopen jaren vacatures over het algemeen nog op het laatste moment wisten in te vullen, vallen er nu blijvende gaten.

Ze plaatst wel een kanttekening als het gaat om de aanmeldingen voor de zij-instroom: "Er zijn 350 aanmeldingen, maar de overheid vergoedt slechts 160 trajecten. Dat moet opgehoogd worden, zeker met oog op de toekomst waarin het lerarentekort naar verwachting toeneemt tot 11.000 in 2025."

LOBO-voorzitter Barbara de Korte pleit ook voor meer vergoede opleidingsplaatsen voor zij-instromers. "Als de opleiding niet vergoed wordt, werpt dat een drempel op voor scholen om ze aan te nemen."

Vorig jaar september meldden de pabo's ook al een stijging van het aantal aanmeldingen van 7,6 procent (van 6144 aanmeldingen naar 6610). Het is een contrast met de situatie van drie jaar geleden, toen de pabo-opleidingen het aantal eerstejaars nog zagen kelderen.

Bij sommige opleidingen was zelfs sprake van een halvering van het aantal aanmeldingen in vergelijking met een jaar eerder, onder meer als gevolg van de strengere toelatingseisen voor de pabo die toen net waren ingesteld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl