ANP

Provinciale Staten van Flevoland hebben in grote meerderheid gestemd voor het drastisch verminderen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen. De commissie-Van Geel had geadviseerd om het aantal konikpaarden, edelherten en heckrunderen terug te brengen naar 1100 aan het begin van komende winter.

In april leefden er nog ruim 2200 grote grazers in het gebied en zonder ingrijpen zijn dat er aan het eind van het jaar een stuk meer. Voor al die dieren is in de winter niet genoeg voedsel.

Het gevolg van het besluit is dat er waarschijnlijk honderden herten moeten worden afgeschoten. De boventallige konikpaarden zouden nog kunnen worden gevangen en verhuisd. De populatie heckrunderen zou kunnen blijven zoals die is.

Vangen kan bijna niet

Onder meer de Partij voor de Dieren dreigde in de vergadering met een gang naar de rechter om te voorkomen dat er grazers worden afgeschoten. Verantwoordelijk gedeputeerde Hofstra (ChristenUnie) zoekt nog naar andere mogelijkheden. "Daar gaan we de komende twee maanden op studeren."

De commissie-Van Geel pleitte voor het doodschieten van de herten, omdat die bijna niet bij elkaar te drijven en te vangen zijn.

Bijvoeren

Afgelopen winter was er veel rumoer over de toestand van de grote grazers in het natuurgebied. Activisten vonden het schandelijk dat de dieren honger leden en niet of nauwelijks werden bijgevoerd. Het beleid van Staatsbosbeheer is dat dieren die ernstig verzwakt zijn en de winter naar verwachting niet overleven, worden afgeschoten.

Activisten demonstreerden daartegen. Uiteindelijk besloot het provinciebestuur toch tot bijvoeren, ook om escalatie van de protesten te voorkomen. Er waren al boswachters bedreigd.

Uitleg: wat is er aan de hand in de Oostvaardersplassen?

Volgens ecologen en biologen is bijvoeren schadelijk en hoort sterfte bij de natuur. Bijvoeren zou de hert-, paard- en runderpopulatie alleen maar vergroten, waardoor er nog meer dieren moeten worden afgeschoten.

Afgelopen winter gingen ruim 3200 dieren dood in de Oostvaardersplassen. Bijna 90 procent van de dieren werd afgeschoten. Gedeputeerde Hofstra: "Provinciale Staten heeft een historisch besluit genomen voor een totaal ander beleid. Die aantallen gaan niet meer voorkomen in de Oostvaardersplassen."

STER reclame