AFP

Premier May heeft haar regering op een lijn gekregen over de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is het Britse kabinet het eens over de onderhandelingsvoorwaarden voor een brexit-deal met de Europese Unie.

In het akkoord is een voorstel vastgelegd over een vrijhandelszone, met daarin regels voor landbouw- en industriële producten. Het vrije verkeer van personen maakt geen onderdeel uit van het voorstel.

Met de overeenkomst komt een einde aan een maandenlange discussie tussen voor- en tegenstanders van het voorstel van May. Voorstanders van een 'harde brexit' wilden zoveel mogelijk banden met de EU doorsnijden, voorstanders van een 'zachte brexit' wilden dat het VK lid blijft van de Europese douane-unie en vrij handel kan drijven met de EU.

Het voorstel van May zit ertussenin: vrije handel tussen de EU en het VK, maar geen vrij verkeer van personen. Brussel heeft bij premier May lang op een snel akkoord aangedrongen. Hoofdonderhandelaar van de EU Michel Barnier zegt te zullen bekijken of de Britse voorstellen "werkbaar en realistisch" zijn.

STER reclame