ANP

Zowel het schoolbestuur als de onderwijsinspectie was al november 2016 op de hoogte gebracht van problemen met schoolexamens op het VMBO Maastricht. Dat schrijft zowel de Volkskrant als Trouw op basis van correspondentie tussen ouders, de schoolleiding en de inspectie.

Een groep van minstens vijftien ouders zou eind 2016 meerdere klachten hebben ingediend bij de school. Ze signaleerden volgens de dagbladen dat de scholieren achterliepen op het officiële programma en dat er in computersystemen andere cijfers stonden dan waarmee de leerlingen thuiskwamen. De ouders voelden zich niet gehoord en stapten vervolgens naar de inspectie.

Duizenden fouten

Vorige week werden de eindexamens van 354 scholieren afgekeurd. Na onderzoek van de inspectie was gebleken dat elke kandidaat minimaal één vak niet volledig had afgerond. Er waren volgens minister Slob duizenden fouten gemaakt. Twee bestuurders van de overkoepelende Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) moesten opstappen vanwege het gerommel met de administratie.

Op een speciale bijeenkomst werden ouders en leerlingen bijgepraat door onder meer de inspectie. Die avond verliep zeer rumoerig:

Teleurstelling en boosheid bij ouders en leerlingen

Nu blijkt volgens Trouw en de Volkskrant dat de LVO én de inspectie ruim anderhalf jaar geleden op de hoogte waren gesteld van de examencomplicaties. De onderwijsinspectie zou in december 2016 een onderzoek zijn begonnen naar de Limburgse school.

Of de schoolexamens toen ook onder de loep zijn genomen, wil de inspectie volgens de kranten niet kwijt. Er is namelijk een extern onderzoek gestart naar de rol van de inspectie in de examen-affaire. Wat de instantie precies heeft ontvangen aan signalen over VMBO Maastricht en hoe die zijn afgehandeld, maken volgens een woordvoerder onderdeel uit van het onderzoek.

Waarom?

LVO bevestigt wel dat er meldingen waren binnengekomen over examenproblemen. De directeur en teamleider van de school zouden daarna ouders hebben ontmoet. De school zou het daarna verder oppakken, "maar we kunnen met elkaar constateren dat dit onvoldoende is gebeurd", zegt een woordvoerder tegen de Volkskrant.

De advocaat van 130 gezakte scholieren vindt dat zowel de school als de inspectie heeft gefaald. "Waarom hebben ze gewacht met ingrijpen?", wil hij weten.

Onderzoeken

Minister Slob zegt in een reactie over de meldingen bij de inspectie in 2016 dat je niet zomaar de conclusie kan trekken dat er niets met de klachten is gebeurd.

Hij zegt dat het ministerie de afgelopen dagen al heeft bekeken wat er voor klachten bij wie zijn binnengekomen, maar dat nu alle energie moet gaan naar het helpen van de getroffen leerlingen. Slob benadrukt dat er onderzoeken worden ingesteld naar het handelen van zowel de school als de inspectie.

STER reclame