Wetenschappers onderzoeken smeltend ijs op Antarctica
NOS NieuwsAangepast

Uitgelekt VN-rapport: 'opwarming aarde nadert limiet'

Als er geen "snelle en verstrekkende maatregelen" worden genomen, dan warmt de aarde tot 2040 met meer dan 1,5 graad op, staat in een uitgelekt concept-rapport van het IPCC (Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering), de klimaatcommissie van de Verenigde Naties.

Eigenlijk zou het rapport pas dit najaar openbaar worden gemaakt. Een versie is wel al beschikbaar voor regeringen en experts, maar ook persbureau Reuters kreeg hem in handen.

Het rapport bevat de krachtigste waarschuwing tot nu toe van de VN. De cijfers wijken weliswaar niet sterk af van eerdere ramingen, maar de afgelopen periode zijn 25.000 opmerkingen van wetenschappers verwerkt in het rapport en is nieuwe wetenschappelijke literatuur gebruikt om het mee te onderbouwen.

In 2015 spraken zo'n tweehonderd landen in Parijs met elkaar af om de stijging van de temperatuur onder de 2, maar liefst onder de 1,5 graad te houden. Dat akkoord gold als een groot succes, tot een van de meest vervuilende landen ter wereld - de Verenigde Staten - zich er uit terugtrok. In juli vorig jaar kondigde president Trump aan de economische belangen van zijn land boven die van het klimaat te stellen.

Economie belangrijker dan klimaat?

Volgens het rapport zit daar nu juist het grootste probleem. Landen zullen bereid moeten zijn hun economische belangen ondergeschikt te maken aan het terugdringen van klimaatschade, waar veel landen, de vrome woorden uit het klimaatakkoord ten spijt, nog steeds moeite mee hebben.

Toch zal opwarming van het klimaat op termijn veel schadelijker blijken voor de economie, zegt het rapport. Als gevolg van de opwarming van de aarde zullen veel gebieden te maken krijgen met overstromingen of lange periodes van droogte. Ontwikkelingslanden zullen het meest getroffen worden door de gevolgen daarvan, niet alleen in humanitaire, maar ook in economische zin.

Sinds het begin van het industriële tijdperk (rond 1860) is de gemiddelde temperatuur op aarde met 1 graad gestegen. Op dit moment stijgt de temperatuur met 0,2 graad per decennium.

'Maak Nederlands Klimaat- en Energieakkoord strenger'

In een reactie op het uitgelekte rapport roept milieu-organisatie Greenpeace de onderhandelaars van het Nederlandse Klimaat- en Energieakkoord op "om niet meer te kijken naar 49 procent CO2-reductie, maar naar 55 procent reductie in 2030". De organisatie zegt dat het tijd wordt dat "echte transities en keerpunten in gang worden gebracht en geen lapmiddelen worden ingezet".

Premier Rutte gaf eerder deze week in zijn toespraak tot het Europees Parlement aan ook naar 55 procent te willen, mits daar internationale afspraken over kunnen worden gemaakt.

Over een maand moet er op hoofdlijnen een Nederlands klimaatakkoord liggen, zei Ed Nijpels, onder wiens leiding over het akkoord wordt onderhandeld, vanmiddag in de Tweede Kamer. In dat akkoord wordt ernaar gestreefd dat Nederland in 2030 de helft minder CO2-uitstoot dan in 1990. De wens van Greenpeace ligt daar dus een paar procenten boven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl