Leraar
NOS NieuwsAangepast

Omstreden lerarenregister voorlopig van de baan

Leraren worden toch niet gedwongen hun vakbekwaamheid met diploma's en bijscholing openbaar te maken. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zet voorlopig een streep door het omstreden nationale lerarenregister, dat docenten verplicht hun vakkundigheid aan te tonen.

Het lerarenregister bestaat al, maar is vrijwillig. De verplichte invoering, vanaf 1 juli, is een plan van voormalig VVD-staatssecretaris Dekker. Hij noemde het een "stok achter de deur" om te voorkomen dat leraren zonder diploma's voor de klas staan. Het nijpende lerarentekort dwingt scholen leraren aan te nemen die nog niet de juiste diploma's hebben gehaald.

Onwerkbaar

Het plan leidde tot veel protest. Scholen en docenten noemden het systeem te veel van bovenaf opgelegd. De Raad van State was in 2016 al kritisch en betitelde het plan om leraren hun lesbevoegdheid af te pakken als "onwerkbaar". De raad adviseerde om eerst het lerarentekort aan te pakken.

Minister Slob ziet dat er geen draagvlak is en wil het de leraren niet van bovenaf opleggen. Hij hoopt naar eigen zeggen op een stevige, representatieve beroepsorganisatie die van "onderop" tot stand komt. "We maken een pas op de plaats met het verplicht stellen ervan", schrijft de minister. Op vrijwillige basis gaat het register wel door.

Rinnooy Kan

D66-senator Rinnooy Kan gaat op verzoek van Slob kijken op welke manier de positie van leraren versterkt kan worden. Hij moet ook kijken of er een nieuwe beroepsorganisatie mogelijk is van leraren. De Onderwijscoöperatie stopt, op verzoek van de Tweede Kamer.

De Onderwijscoöperatie is een enkele jaren geleden opgerichte organisatie 'van, voor en door leraren', die zich sterk moet maken voor een sterke en professionele beroepsgroep. De leiding is alleen in handen van beroepsbestuurders, en niet van mensen die zelf voor de klas staan.

Juiste stap

Lerarenorganisatie PO in Actie noemt het besluit van minister Slob de enige juiste stap. Volgens Jan van de Ven was het plan gemaakt in overleg met de Onderwijscoöperatie en waren daarbij geen leraren betrokken. "Het register wordt door leraren gezien als een afrekeninstrument. Het moet geen stok achter de deur zijn om te professionaliseren. Een register is er ter bescherming van het beroep, net als bij artsen."

De grootste lerarenvakorganisatie AOb, die in de Onderwijscoöperatie zit, heeft de wet van Dekker wel gesteund, omdat het "veel meer was dan alleen het register". Het probleem is volgens voorzitter Liesbeth Verheggen dat het register een doel op zich is geworden, terwijl het het sluitstuk had moeten zijn.

Nu de minister heeft besloten dat Rinnooy Kan in gesprek gaat met allerlei onderwijsorganisaties, is de AOb bang dat de werkgevers in het onderwijs een vinger in de pap krijgen. Volgens Verheggen is de wet van Dekker tot stand gekomen zonder invloed van organisaties als de PO-raad en de VO-raad. Ze krijgt nu signalen dat de werkgevers veel druk zullen zetten om invloed te krijgen op de nieuwe plannen.

Van de Ven van PO in Actie juicht het rondje langs de velden door Rinnooy Kan juist wel toe. "Hij moet met de ongeorganiseerde leraar in gesprek, buiten de vakbonden om."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl