Een docent op het Leidsche Rijn College in Utrecht
NOS Nieuws

Kabinet wil verplicht register voor leraren, RvS is zeer kritisch

Het kabinet wil dat alle leraren worden vastgelegd in een speciaal register. Volgend jaar zou het beroepsregister voor leraren al moeten zijn ingevoerd, dat lijkt op dat van advocaten, artsen en verpleegkundigen.

Docenten die bijvoorbeeld niet genoeg aan bijscholing doen, kunnen een aantekening krijgen in het systeem of uiteindelijk geschorst worden. Het kabinet hoopt daardoor dat leraren zich meer laten bijscholen. De leraren mogen zelf bepalen welke criteria er in het register komen te staan.

Staatssecretaris Dekker meldt dat er 50 miljoen euro is uitgetrokken voor de bijscholing: "Leraren werken in een omgeving waarin ontwikkeling en groei centraal staan. Maar voor hun eigen ontwikkeling is niet altijd ruimte. Daarom vind ik het belangrijk om het lerarenregister wettelijk te verankeren. Het register is een stok achter de deur."

Onwerkbaar

De Raad van State vindt dat het register te vroeg wordt ingevoerd en stelt dat eerst problemen in de sector moet worden opgelost. Volgens het adviesorgaan moet het kabinet eerst het tekort aan leraren aanpakken en het inhuren van onbevoegde docenten verder aan banden leggen.

Het instituut twijfelt aan de geldigheid van het register, zoals het kabinet het nu heeft uitgewerkt. "Het lerarenregister is geen beroepsregister, maar slechts een register waarin bevoegde leraren hun nascholingsinspanningen moeten documenteren", zo schrijft de Raad van State in het advies.

Volgens de Raad van State is de sanctie om leraren hun lesbevoegdheid af te pakken "onwerkbaar en onevenredig". Bovendien stellen de adviseurs dat er geen openbaar register nodig is om toezicht te houden op de sector. "De Inspectie van het Onderwijs kan nu al onderzoeken of scholen en leraren voldoen aan de wettelijke eisen."

De Raad van State adviseert het kabinet om het wetsvoorstel te heroverwegen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl