Jared Genser AFP

Sint-Eustatius is boos op het Nederlandse kabinet. Dat laat een adviseur van het eiland weten aan staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties. Die is vanochtend naar het eiland vertrokken. Maandag besloot het Nederlandse kabinet om het dagelijks bestuur op Sint-Eustatius over te nemen vanwege de bestuurlijke chaos op het eiland.

Advocaat Jared Genser eist in een brief dat de Nederlandse regering "afziet van zijn illegale acties". Gebeurt dat niet, dan zal het bestuur van Sint-Eustatius "agressief handelen om de rechten van zijn mensen in zowel binnen- als buitenland te verdedigen".

Schokkend

Genser schrijft dat het ingrijpen door de regering in strijd is met het Handvest van de Verenigde Naties. Daarin staat dat in gebieden die geen volledig zelfbestuur hebben, belangen van de inwoners leidend moeten zijn.

Ook handelt Nederland volgens Genser in strijd met een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN, waarin staat dat de overzeese gebieden een "volledige mate van zelfbestuur" moeten hebben. Volgens Genser bestraft de regering met het ingrijpen de inwoners van Sint-Eustatius, die hun bestuur zelf hebben gekozen.

Wetteloosheid

Nederland greep maandag in op Sint-Eustatius omdat op het Bovenwindse eiland volgens het kabinet sprake is van wetteloosheid, financieel wanbeheer, discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht. Staatssecretaris Knops schreef daarover een brief aan de Tweede Kamer. De Eerste en Tweede Kamer hebben de ingreep van Knops goedgekeurd.

STER reclame