Jan Franssen NOS

Nederland heeft zelf heel veel schuld aan de bestuurlijke chaos op Sint-Eustatius. Dat zegt Jan Franssen, een van de opstellers van het rapport op basis waarvan het kabinet vandaag besloot in te grijpen op het eiland.

Franssen concludeert dat de bestuurders op Sint-Eustatius de Nederlandse wetten terzijde hebben geschoven, en dat is onacceptabel. Maar hij vindt dat Den Haag ook de hand in eigen boezem moet steken.

"We weten niet hoe we vanuit hier om moeten gaan met zo'n klein eiland. Ieder departement wil zijn eigen ding doen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voert te weinig regie."

Het ontbreekt aan visie

Franssen, oud-commissaris van de koningin in Zuid-Holland, schetst de situatie dat het handjevol bestuurders op Sint-Eustatius met al die verschillende ministeries moet overleggen. "Dat is voor een gewone Nederlandse gemeente al lastig. Daardoor komt alles veel trager en moeizamer op gang."

Franssen: Nederland heeft zelf heel veel schuld

Bovendien ontbreekt het Den Haag aan een visie op de toekomst van het Koninkrijk, zegt Franssen. De eilandbewoners voelen zich daardoor miskend. "Dat is niet geheel ten onrechte."

Mensen wachten op verandering

Staatssecretaris Knops wil het huidige bestuur van Sint-Eustatius naar huis sturen. Een regeringscommissaris moet orde op zaken stellen. Knops wil op korte termijn een bezoek brengen aan het eiland om zijn besluit toe te lichten.

Volgens Franssen zal het grootste deel van de bevolking hem niet met enthousiasme, maar wel met dankbaarheid ontvangen. "Mensen wachten op verandering en verbetering. Maar een deel zal ook boos zijn."

STER reclame