Hollandse Hoogte

De politie komt met een proef waarbij agenten via een app kunnen zien of een auto al eerder door een andere agent is staande gehouden en of daarbij wat is gevonden. Op onder meer die manier hoopt de politie het etnisch profileren, waarbij mensen met een migratieachtergrond vaak van de weg worden gehaald, tegen te gaan.

De proef begint waarschijnlijk in februari bij politieteams in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Apeldoorn en bij de Landelijke Eenheid. "Een politieambtenaar kan straks op zijn telefoon zien hoe vaak een bepaald voertuig de afgelopen maanden al is gecontroleerd en wat dat heeft opgeleverd. Dat kan belangrijke informatie zijn voor de keuze om deze auto wel of niet te controleren", zegt Peter Slort, portefeuillehouder diversiteit bij de politie.

Niet te snel oordelen

Vanavond bespreekt de politie nieuwe richtlijnen voor agenten bij het uitvoeren van zogenoemde proactieve controles tijdens een bijeenkomst van de organisatie Control Alt Delete, die etnisch profileren wil tegengaan. In de richtlijnen staat onder meer dat agenten niet te snel mogen oordelen, neutrale taal moeten gebruiken en zich bewust moeten zijn van hun eigen vooroordelen.

Vorig jaar breidde de politie de algemene app al uit met een meldpunt voor etnisch profileren. In 2016 was er al veel aandacht voor vooroordelen bij de politie, nadat rapper Typhoon en keeper Kenneth Vermeer staande werden gehouden op basis van hun huidskleur en dure auto.

STER reclame